Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Unikt samarbete med gemensam farmaceut

Tillsammans med vårdcentralerna i kommunen arbetar vi med en gemensam farmaceut. Efter drygt två år kan man se flera positiva effekter, bland annat har användandet av flera mediciner minskat bland äldre.

Att ha en gemensam farmaceut är ett unikt samarbete mellan kommunen och Region Jönköpings län, och vi är ensamma i länet om denna typ av samverkan. Att kunna ha en person som kan jobba mellan verksamheterna har flera fördelar. Bland annat minskar risken för att patienter hamnar mellan stolarna när det kommer till läkemedel.

– Vi är väldigt nöjda och hoppas att själva arbetssättet med den här typen av samverkan kommer att fortsätta länge, säger Åsa Dahlqvist, verksamhetschef på socialförvaltningen.

Farmaceuten ser helheten för patienten

Judit Dénes, som är den anställda farmaceuten, har möjlighet att ge ett bättre beslutsunderlag till en patients läkare eftersom hon har tillgång till journalerna i både kommunen och regionen.

Rent tekniskt är det svårt att göra en bra planering för patienter som får vård från av både regionen och via hemsjukvården (kommunen) eftersom det är olika datasystem. En läkare från regionen kan inte se en patients journal som är skriven av hemsjukvården. Men eftersom Judit arbetar för båda parter har hon inblick i båda datasystemen. Som farmaceut har Judit har koll på hur olika mediciner påverkar varandra och kan ge råd kring patientens läkemedelslistor.

– Det är en av vinsterna med samarbetet, vilken förmån och god kvalité för våra invånare om de hamnar i det läget att de behöver hjälp med att se över sin läkemedelslista. Då finns apotekaren som kan titta och ge ett utlåtande om hur olika mediciner påverkar varandra, säger Åsa Dahlqvist.

Flera positiva effekter

Det är nu drygt två år sedan som Judit Dénes fick uppdraget att arbeta för både kommunen och regionen. I första hand arbetar hon med kvalitétsutveckling, utbildning och med att förbättra patientsäkerheten när det gäller läkemedel i kommunens verksamheter.

– Judit har på drygt två år fått mycket fina resultat i form av läkemedelsgenomgångar och rutiner, säger Åsa Dahlqvist. Det innebär att kvalitén höjts i våra verksamheter och vi kan utnyttja våra resurser på ett bättre sätt.

Andra vinster man har sett är att flera äldre har kunnat sluta med flera mediciner. Vi har också förbättrat våra rutiner kring läkemedelshantering på vård- och omsorgboenden och inom hemsjukvården och kunnat jobba med en större framförhållning när det gäller att beställa ny medicin.

Sidan uppdaterades senast: