Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ny detaljplan för att bygga ut Töråsskolan

Kommunen vill utveckla planområdet vid Töråsskolan. Efter den planerade skolomorganisationen behöver skolan byggas ut och trafiksituationen ses över. Läs mer och tyck till om förslaget.

För att få bättrade skolresultat föreslås en förändring av skolorganisationen i Anderstorp. Förändringen innebär att Töråsskolan kommer att bli en F-3-skola och antalet elever kommer att fördubblas från cirka 150 till 320 elever. För att kunna bygga ut skolan behövs en ny detaljplan för området, eftersom Töråsskolans byggrätter är idag kraftigt begränsade. I den nya detaljplanen ses även trafiksituationen över eftersom trafiken kommer att öka till området.

Den nya detaljplanen gäller för del av Anderstorps-Törås 2:64 med flera, Töråsskolan i Anderstorp.

Har du synpunkter på förslaget?

Samrådstiden för detaljplanen är 8 november – 17 december 2021 och under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Du kan se detaljplanen digitalt i receptionen på kommunhuset i Gislaved eller
ta del av förslaget här på vår webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

eller via e-post till kommunen.

Senast den 17 december ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Välkommen på samrådsmöte

För utbyte av information och synpunkter på förslaget, bjuder vi in till ett samrådsmöte. Ingen anmälan krävs, välkommen!

  • Datum: måndag 29 november
  • Tid: 18.30
  • Plats: Töråsskolans matsal, Snickaregatan 10, Anderstorp

Sidan uppdaterades senast: