Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

En illustration på en kvinna som håller armarna över bröstet. En mans skugga syns över henne.

Bild från unwomen.se

En vecka fri från våld – Orange week

Den 22 till den 28 november är det dags för “Orange week” eller “En vecka fri från våld” som handlar om våld i nära relationer. Syftet med veckan är att sprida kunskap om våld mot kvinnor och informera om hur våldet går att förebygga.

Våld kan se ut på olika sätt men är aldrig okej. Alla har rätt till en bra och trygg relation.

Orange Day som sker den 25 november är ett internationellt initiativ startat av UN women för att uppmärksamma våld mot kvinnor och flickor. Du kan läsa mer om Orange day på UN womens webbplats Länk till annan webbplats.. I Sverige uppmärksammas Orange Day under den nationella kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld, som fokuserar på hur myndigheter, kommuner, civilsamhälle och andra aktörer kan verka för att förebygga våld.

Under hela veckan kommer flera byggnader och platser i länet att belysas i färgen orange.

Föreläsningar under En vecka fri från våld

Under veckan sänds ett flertal digitala föreläsningar om våld i nära relationer. Du hittar alla föreläsningar och information om hur du anmäler dig på Länsstyrelsen Jönköpings webbplats Länk till annan webbplats..

Stöd och hjälp finns i Gislaveds kommun

För dig som blir utsatt, utsätter eller har någon nära som blir det finns det stöd och hjälp att få.

Läs mer om vilket stöd du kan få som är i en våldsam relation.

Om En vecka fri från våld

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. I Sverige har vi en lång tradition av att jobba mot mäns våld mot kvinnor, med särskilt fokus på stöd och skydd till utsatta. En vecka fri från våld vill till det befintliga livsavgörande arbetet betona värdet av tidiga och breda insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Sverige har sedan 2016 en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns ansvar för och delaktighet i det arbetet.

Sidan uppdaterades senast: