Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Personal från tekniska förvaltningen samt centerpartisterna Håkan Josefsson och Carina Johansson.

Vid första spadtaget medverkade: Victoria Rohwer Boqvist, Svjetlana Vidoni, Emil Axfors, Stefan Petersson, Carina Johansson, (C), kommunstyrelsens ordförande, Mohammed Jomaa och Håkan Josefsson, (C), ordf. tekniska nämnden

Första spadtaget för nya Haghultsleden

När den nya vägen är klar kommer betydligt mindre av den tunga trafiken passera genom Smålandsstenar. I måndags togs det första spadtaget till det som kommer att bli Haghultsleden.

Nu är arbetet igång med att bygga en ny huvudgata nordväst om Smålandsstenars tätort. Arbetet beräknas vara klart till vintern 2024 och kommer att ske i två etapper. Ambitionen är att underlätta för industritrafiken från västra industriområdet och avlasta samhället från onödig tung trafik.

– På sikt kommer våra kommuninvånare märka flera förbättringar i boendemiljön. Reducerat buller, färre vibrationer samt mindre mängd avgaser och utsläpp, säger Svjetlana Vidoni, projektledare på tekniska förvaltningen. Trafiksäkerheten för våra skolbarn, gående och cyklister kommer också att bli tryggare i de centrala delarna av Smålandsstenar.

Transportväg för tung trafik

Den aktuella vägen benämns Haghultsleden och är planerad med två körfält, ett i vardera riktningen. Haghultsleden beskrivs som en sekundär transportväg för tung trafik som ska nå eller lämna industriområdet i Smålandsstenar. Den vanliga trafiken kan fortsättningsvis gå genom tätorten, vilket är viktigt för verksamheterna där.

Arbetet sker i två etapper

Arbetet kommer att ske parallellt i två etapper och beräknas vara klart till vintern 2024. Nu inleds etapp 1 och arbetet med den nya vägen som ska ansluta vid Norra Nissastigen. Vägen kommer att gå genom skogen och kopplas på vid förlängningen av Oxelgatan.

Under tiden fortsätter arbetet med etapp 2, vilket är den del som binder ihop Haghultsleden och Oxelgatan med Burserydsvägen. När detaljplanen för etapp 2 vinner laga kraft kommer man att bygga vidare.

Följ arbetet på vår webbplats

Inom kort kan du läsa mer om arbetet med den nya Haghultsleden på sidan om aktuella byggprojekt.

Sidan uppdaterades senast: