Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Maja Nordström visar upp en bild med hemtjänstens nya ledningsstruktur.

Maja Nordström är en av hemtjänstens brukare. Hon har ingått i hemtjänstens ledningsgrupp och bidragit med egna erfarenheter till projektet med verksamhetsnära ledningsstruktur.

Nära ledarskap som projekt inom hemtjänsten

Under tre år genomför hemtjänsten ett projekt för att öka vårdkvalitén hos brukarna och förbättra arbetsmiljön hos medarbetarna.

Hemtjänsten är en del av socialförvaltningens verksamhet. De erbjuder olika insatser enligt Socialtjänstlagen till personer som bor kvar i sitt eget hem och behöver hjälp med personlig omvårdnad och/eller service. Verksamheten har under flera år arbetat för att öka nöjdheten hos brukarna. Ett sätt har varit att ha med brukare i hemtjänstens ledningsgrupp. De har bland annat kommit med förslag på mindre förbättringsarbeten som sedan har genomförts.

Undersökningar som gjorts visar att arbetet har gett resultat. Under 2021 svarade 95% av brukarna att de är nöjda med sin hemtjänst, 97% upplever ett gott bemötande och 95% säger sig vara trygga med hemtjänsten.

- Vi ser att många av brukarna som har hemtjänst är nöjda, vilket vi är glada över. Vi vill fortsätta att utveckla kvalitén och samtidigt skapa en organisation som är hållbar och attraktiv utifrån ett framtidsperspektiv, säger Alma Maslan, enhetschef på hemtjänsten.

Nära ledarskap

Hemtjänsten är en komplex verksamhet med höga kompetenskrav, ofta korta ställtider och ständiga förändringar kring behovet av personal. Att nu införa ett nära ledarskap, där varje chef har ansvar för ungefär 15 medarbetare ser Alma Maslan som en stor fördel. Rekryteringen görs inom hemtjänstgruppen. Hon menar att när de som arbetar närmast brukarna, undersköterskorna, själva leder arbetet skapar det goda förutsättningar för att arbeta med ständiga förbättringar.

- Vi har tidigare haft två enhetschefer för hemtjänsten, med ansvar för ungefär 150 medarbetare. Nu i samband med att en av enhetscheferna har slutat vill vi skapa bättre förutsättningar för ledarskapet. I projektet kommer det att finnas tio enhetschefer, vilket ger helt andra möjligheter till ett nära ledarskap och förståelse för medarbetarens vardag, säger Åsa Dahlqvist, verksamhetschef för vård och omsorg i ordinärt boende samt hälso- och sjukvård.

Kompetensutveckling för de nya cheferna

Varje hemtjänstgrupp får sin egen chef. Hen kommer att arbeta 50% ute i verksamheten som undersköterska och 50% som chef. Under projekttiden tas det fram individuella utvecklingsplaner för enhetscheferna, med möjlighet till utbildning i bland annat ledarskap. Uppföljning kommer att ske under hela projekttiden. Förhoppningen är att de första enhetscheferna kan rekryteras redan innan årsskiftet.

Alma Maslan, som har arbetat som enhetschef för hemtjänsten i kommunen sedan 2017, kommer under projekttiden att vara projektchef.

- Det vi vill uppnå är fokus på de vi finns till för, brukarna, och att ge ansvar till de som kan verksamheten bäst, hemtjänstens undersköterskor, säger Åsa Dahlqvist.

Arbetsgruppen är positiv

Den nya ledningsstrukturen har diskuterats i hemtjänstens arbetsgrupp sedan i somras och samtalen kommer att fortsätta under hela projekttiden. Medarbetarna är positiva och flera är intresserade av att söka de nya chefsjobben. En av dem är Madeleine Klasson, undersköterska och idag verksamhetsledare för en av hemtjänstgrupperna.

– Jag kommer att söka tjänsten i min grupp! Det är en jättefin möjlighet till utveckling, samtidigt som jag får behålla kontakten med brukarna. Jag utbildade mig ju till undersköterska för att jag ville arbeta med äldre. Det här passar mig jättebra, säger Madeleine Klasson.

Treårsprojekt med start 29 november

Projektet nära ledarskap startar den 29 november och kommer att hålla på under tre år. Det baseras på forskning inom ledarskap och organisation. Bland annat via de arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som tillsammans bildar Suntarbetsliv. Grundstenarna är brukarsäkerhet, arbetsmiljö och resursutnyttjande. De kvalitetsmått som mäts och följs upp är brukartid, kontinuitet och brukarnöjdhet.

- Jag ser verkligen fram emot det här projektet. Jag tror att verksamheten och kvalitén kommer att förbättras samtidigt som våra medarbetare utvecklas och får bättre förutsättningar, säger Åsa Dahlqvist.

Artikel i Suntarbetsliv

Inspiration till projektet kommer från Suntarbetsliv. Läs gärna deras artikel om projektet: Här är det undersköterskorna som blir chefer Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterades senast: