Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Uppvaktning av pristagare och stipendiater 2021

Under torsdagskvällen uppvaktades ett antal pristagare och stipendiater samt ett antal förtroendevalda.

Varje år delar vi ut ett antal priser och stipendier. Alla pristagare uppmärksammas i samband med årets sista sammanträde för kommunfullmäktige. Vid samma tillfälle uppmärksammas även de personer arbetat politiskt i 25 år.

Under torsdagskvällen samlades man i kommunhusets ljushall, där det bjöds på julmat, musik och dansuppvisning. Eftersom ljushallen är en stor lokal, och antalet gäster var begränsade, kunde prisutdelningen genomföras på ett smittsäkert sätt.

Musikskolans elever spelar.

Musikskolans stråkgrupp Con Brio underledning av Staffan Lindqvist.

Kulturstipendium 2021

Kulturstipendiet utgår i form av bidrag för utbildning och fria studier till den som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom skilda kulturområden. Kulturstipendiet kan även utgå för att uppmuntra och stödja projekt och insatser av nyskapande karaktär.

2021 års kulturstipendium har tilldelats Elin Hiljemark och Moa Edvinsson som får 10 000 kronor vardera.

Elin Hiljemark

Elin tilldelas Gislaveds kommuns kulturstipendium 2021 för att användas som en del i sin dansutbildning på Millenium Dance Complex i Los Angeles, USA. Elin är född och uppvuxen i Gislaved och har under sin uppväxt dansat i Gislaveds dansstudio. Elin gick estetprogrammet med inriktning dans på Gislaveds gymnasium.

Priset mottogs av Elins pappa, Niklas Hiljemark.

Moa Edvinsson

Moa tilldelas Gislaveds kommuns kulturstipendium 2021. Moa är född och uppvuxen i Gislaved och studerar nu på Konstfack i Stockholm med inriktning grafisk formgivning och illustration. Moa tilldelas stipendiet för att kunna investera i teknik och för att köpa program som behövs för att kunna utvecklas i sitt skapande.

Priset mottogs av Moas mamma, Liselott Edvinsson.

Pristagare med kulturnämndens ordförande, kulturchef samt kommunfullmäktiges ordförande.

Niklas Hiljemark, Urban Nilsson, ordf. kulturnämnden, Liselott Edvinsson, Maria Alexiusson, kulturchef och Lars-Ove Bengtsson, kommunfullmäktiges ordförande.

Kulturpris 2021

Kulturpriset kan delas ut till en person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Grupper, föreningar eller institutioner som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv är också behöriga att lämna ansökan.

Kulturpris 2021 har tilldelats Konstfabriken.

Konstfabriken

Konstfabriken i Gislaved, vars kärntrupp består av sju lokala konstnärer, förgyller vår vardag med underbara och spännande konstutställningar i gamla gummifabriken i Gislaved. Konsthelgen och pop up-utställningar lockar många besökare. Vi uppskattar även erat samarbete med estiska programmet på Gislaveds gymnasium för att engagera ungdomar.

Priset mottogs av Gudrun Börjesson och Micael Almquist.

Pristagare med kulturnämndens ordförande, kulturchef samt kommunfullmäktiges ordförande.

Urban Nilsson, kulturnämndens ordförande, Micael Almqvist, Gudrun Börjesson, Maria Alexiusson, kulturchef samt Lars-Ove Bengtsson, kommunfullmäktiges ordförande.

Arkitekturpris 2021

Bygg- och miljönämnden har instiftat en utmärkelse som ska belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen. Priset har delats ut årligen sedan 2005.

Priset kan delas ut till en nybyggnad eller till ett väl genomfört restaurerings- eller ombyggnadsprojekt som representerar god arkitektur. Utmärkelsen kan också tilldelas byggnadsverk som bidrar till en god samhälls- eller landskapsbild samt parker och andra anläggningar.

Det viktiga är att byggnadsverket tillför, tillvaratar eller utvecklar arkitektoniska kvalitéer som förskönar kommunen. Priset består av en bronsplakett, ett diplom och äran.

Bygg- och miljönämnden har beslutat att Gislaveds kommuns utmärkelse för god arkitektur 2021 tilldelas:

Skon 3, Lästgränd 14, Skomakargärdet Gislaved

Byggherrar och fastighetsägare: Johanna och Sebastian Claar
Arkitekt SAR/MSA: Josefin Nyman, Form of Fable AB

Byggnaden på Skomakargärdet utgör ett gott exempel på väl gestaltad och samtida villaarkitektur.

Bostadshusets volym, färg och form tar hand om platsens förutsättningar på ett föredömligt sätt. Den strama sammanhängande huskroppen är vinklad på mitten och byggnaden utgör på så vis formen av ett utsvängt V där sidan mot vägen ger ett något slutet intryck. Kompositionen är enkel, tydlig och konsekvent utförd. Den vinklade huskroppen är försedd med gavlar av danskt tegel, fasad av slät grå ytterpanel och tak av svart papp vilket ger ett homogent och intresseväckande uttryck. Grusade ytor, väl avgränsade planteringar omgärdade av cortenstål och häckar bidrar till känslan av ett modernt och omsorgsfullt hem. Fönstersättningen är enkel, funktionell och utförd med variation som skapar en dynamisk upplevelse mellan ute och inne. Valet av fönstertyp stämmer väl med husets karaktär och hantverket är väl utfört även i de små detaljerna.

Byggherren har med enkla och tydliga grepp skapat en väl sammanhängande upplevelse som inom en stram ram för gestaltningen likafullt uppfattas som lekfull. Valet att använda tegelfasader på gavlarna ger en känsla av robusthet och bidrar till upplevelsen av att kontinenten har kommit till Gislaved. Bostadshuset på Skon 3 utgör ett särskilt gott exempel på när samtida arkitektur tillför nya estetiska kvalitéer som tar hänsyn till platsens förutsättningar och karaktär. Arbetet är utfört på ett sådant sätt att bostadshuset och dess byggherrar Johanna och Sebastian Claar ska tilldelas Gislaveds kommuns arkitekturpris 2021.

Pristagare tillsammans med bygg- och miljönämndens ordförande, bygg- och miljöchefen, samt kommunfullmäktiges ordförande.

Magnus Sjöberg (C), ordförande bygg- och miljönämnden, Susanne Norberg, bygg- och miljöchef, Johanna och Sebastian Claar, Lars-Ove Bengtsson, kommunfullmäktiges ordförande.

Förtroendevalda 25 år

Under kvällen uppmärksammades också de politiker som varit förtroendelvada i 25 år. Urban Nilsson (C), Ulf Jiretotrn (M), Staffan Sjöblom (M), Mattias Fjellander (KD) och Lars-Erik Nyström (C) mottog diplom, gåva och blomma.

Eva Eliasson (S) och Inga-Maj Eleholt (C) fick också ta emot en blomma under kvällen, båda har varit förtroendevalda i 25 år redan 2020.

Pristagare tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och kommunfullmäktiges ordförande.

Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande, Lars-Erik Nyström (C), Staffan Sjöblom (M), Mattias Fjellander (KD), Ulf Jiretorn (M), Urban Nilsson (C) och Lars-Ove Bengtsson, kommunfullmäktiges ordförande.

Musik och dans under kvällen

Under kvällen bjöds det på musik- och dansunderhållning av elever på Musikskolan samt elever från Gislaveds danssstudio.

Musikskolans stråkgrupp Con Brio under ledning av musikläraren Staffan Lindqvist spelade inledningsvis. Fanfarer för pristagarna stod Fanfarus Rex för. Gruppen består av musiklärarna Bernt Lundgren, Urban Björn och Martina Norén.

Två flickor som dansar.

Gislaveds dansstudio bjöd på en dansuppvisning.

Sidan uppdaterades senast: