Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Tillfälliga lokaler för Klockargårdskolan

Under hösten har Klockargårdskolans lokaler undersökts eftersom vi har fått signaler om lukt i lokalerna. Undersökningen visar att det finns fukt i skolan och med anledning av det behöver ytterligare undersökningar genomföras. Efter jullovet kommer verksamheten att bedrivas i tillfälliga lokaler.

– Vi gjorde en grundlig undersökning i november. Rapporten, som blev klar i början av december, visar att det finns fukt i flera av skolans lokaler. Vi agerade direkt, läste på, ställde följdfrågor och letade tillfälliga lokaler. För att kunna göra mer grundliga undersökningar flyttar vi eleverna tillfälligt, säger Louise Skålberg, fastighet- och servicechef.

Ytterligare undersökningar påbörjas i januari

För att få veta exakt i vilket skick fastigheten är påbörjas ytterligare undersökningar i början av januari 2022. När de är avslutade återkommer vi med en tidplan för hur mycket arbete som ska göras på skolan och hur lång tid det tar, berättar Louise Skålberg.

Eleverna får tidigare jullov

Lokalerna behöver tömmas och förberedas för undersökningen i januari. Eleverna på Klockargårdskolan får därför jullov lite tidigare i år. Den 17 december har varje klass en avslutning och eleverna får ta hem sina saker. De elever som önskar erbjuds plats på Klockargårdskolans fritidshem den 20-21 december, då de skulle gått i skolan. Detaljerad information skickas till vårdnadshavarna genom kommunikationsverktyget Vklass.

– Det är viktigt att skolans skick undersöks ordentligt så beslutet att avsluta terminen tidigare i år var självklart. Jag är tacksam över att elevernas och personalens arbetsmiljö undersöks grundligt. Vi ska använda tiden fram till skolstarten i januari för att flytta möbler och förbereda bra lokaler tills eleverna kommer tillbaka, säger Agneta Åhsberg, barn- och utbildningschef.

Som tillfälliga lokaler används delar av Lugnets vård- och omsorgsboende, församlingshemmet i Broaryd och Bureskolan i Burseryd.

– Som det ser ut nu krävs det en hel del arbete innan fastigheten kan användas som skola igen. Vi räknar därför med att sätta upp paviljonger till våren, säger Louise Skålberg.

Sidan uppdaterades senast: