Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bildcollage på tre kvinnor

Från vänster; Lena Elwing, Hanna Eriksson Berg och Malin Johansson är alla premierade för sitt engagemang och trygga sätt inom kommunens skolverksamhet.

Lena, Hanna och Malin gör något utöver det vanliga i rollen som lärare

Varje år premieras tre medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen som gör något utöver det vanliga. I december är det Lena, Hanna och Malin som tar emot pris för sitt trygga sätt, engagemang och bemötande i yrkesrollen som lärare. Premieringen delas ut av barn- och utbildningsnämnden.

I höstas gick uppmaningen ut till både barn/elever, vårdnadshavare, och personal att nominera någon eller några inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden vars arbetsinsats borde uppmärksammas extra.

Nu står det klart att det är Lena Elwing, förskollärare på Tallens förskola i Gislaved, Hanna Eriksson Berg, lärare på Gullviveskolan i Gislaved, och Malin Johansson, lärare på introduktionsprogrammet på Gislaveds gymnasium som är de tre medarbetare som premieras för sitt utmärkta arbete.

Premieringen delas ut sedan 2011 av barn- och utbildningsnämnden och gäller personal som gör något utöver det vanliga. Insatsen ska vara något som gynnar barn och/eller elever i sitt lärande. Det kan gälla exempelvis pedagogiska insatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser och miljöinsatser.

- I förvaltningen har vi fantastiska medarbetare, som är med och gör skillnad för våra barn och elever varje dag säger Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Tre olika profiler som gör stor skillnad

De tre medarbetarna arbetar i olika slags verksamheter och har olika profiler, men de har också en hel del gemensamt. Bland annat premieras de för att de ser de olika individerna, skapar trygghet kring barnene och eleverna och för att de har ett oerhört engagemang i allt de gör. De brinner alla tre för att finnas till för barnen och eleverna och ge dem en bra grund att stå på.

- Det är väldigt viktigt för oss i nämnden att uppmärksamma det goda arbete som görs, och den här premieringen är en del av det, säger Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Att uppleva framstegen hos barnen är magiskt

Lena Elwing arbetar som resurslärare på Tallens förskola i Gislaved och har varit anställd i kommunen i 34 år. Hon har gått från att vara barnskötare till att utbilda sig som förskollärare på arbetstid. Tidigt började Lena intressera sig för att hjälpa barn som behövde extra stöd för sitt lärande och utveckling.

– Jag såg det som en utmaning att hitta nya vägar och skapa möjligheter för alla barns rätt till utveckling efter sin förmåga, alla kan men på olika sätt, och jag ger stöd och inspirerar barnen för att väcka deras nyfikenhet, tillit och lusten till att lära, säger Lena

Sedan två år arbetar Lena på sin nuvarande förskola som resurslärare;

– Att komma på nya sätt och lösningar för att stötta de barn som behöver lite extra stöttning för sin utveckling och få vara med att uppleva de små små framstegen hos barnen är magiska, säger Lena

Bildcollage av två bilder, en på läraren Lena Elwing och en på Lena i pulkabacken med ett litet barn

"Det bästa med att vara lärare är att se och möta alla fantastiska barn fulla med leklust och nyfikenhet, och stötta dem till att lära sig nya saker, att få vara kreativ och upptäcka tillsammans med barnen, säger Lena."

Lena hittar möjligheter för barnets behov och utveckling

När Lena arbetar som resurs har hon ansvar för ett barn istället för hela barngruppen. Hon är ett stöd i vardagssituationer och hittar möjligheter för barnets behov, intressen och utveckling.

- Det är viktigt att de som behöver extra stöd i sin utveckling får det, för det kan ta lite extra tid för att lära sig kunskaps- och utvecklingsmässigt och där kan jag/vi stötta om vi bara får tid och möjlighet, säger Lena.

Hanna lär sig otroligt mycket av sina elever

Hanna Eriksson Berg är lärare i svenska, engelska och värdegrund på Gullviveskolan i Gislaved, och har arbetat i kommunen sedan 1999. Hon började som obehörig klasslärare för en fjärdeklassare men blev så inspirerad att hon utbildade sig till lärare efter att klassen slutat sexan.

– Genom att fortsätta jobba extra under de fem år jag pluggade kom jag aldrig ifrån skolverkligheten och barnen, säger Hanna.

Hanna stortrivs med jobbet på Gullviveskolan, bland annat tycker hon om spontaniteten och de stora möjligheter hon har att göra saker för och med sina elever och att ständigt testa nya saker. Något av det viktigaste för trivseln är hennes elever. Både de hon har nu och de hon har haft innan;

– Högt upp på listan över allt som är bra kommer alla mina elever. Dels de jag har nu och dels alla de jag haft äran och lyckan att få ha tidigare. Jag lär mig så otroligt mycket av och genom mina elever, säger Hanna.

Hanna Eriksson Berg framför tavlan i skolan

”Min intention är alltid att mina elever ska må väl och ha det så bra de bara kan, att bygga riktiga och genuina relationer", säger Hanna Eriksson Berg

Kollegor en viktig del av glädjen på arbetsplatsen

En annan sak som kommer högt upp på Hannas lista av det bästa med jobbet är hennes kollegor, utan dem hade arbetet varit tungrott och inte hälften så roligt säger Hanna

– Det gäller all personal på skolan som jag samarbetar med från städ, bespisning till pedagoger, men framförallt mina närmaste kollegor. Utan arbetslaget och samspelet i det blir jobbet svårt. Jag anser att det är en av de avgörande bitarna, att kunna skratta och även stötta varandra är viktigt. Tillsammans med mina närmaste kollegor; Ida och Igor blir arbetet med allt vad det innebär roligt och engagerande, säger Hanna.

Ordförrådet en avgörande faktor för språkutvecklingen

Malin Johansson undervisar på introduktionsprogrammet och på gymnasiet i svenska som andraspråk och SO-ämnen, och har arbetat som lärare sedan 2005 då hon tog sin lärarexamen. Det var när hon kom ut som nyutexaminerad lärare som hon för första gången mötte nyanlända elever och ”svenska som andraspråk”.

– Jag blev helt såld och fick gå tillbaka till högskolan och läsa till svenska som andraspråk trots att jag precis hade blivit färdig med min lärarexamen. Det är otroligt intressant att planera för språkinlärning för nyanlända elever. Beroende på elevens skolbakgrund och ålder, kan språkinlärningen ta olika lång tid. Ordförrådet är den enskilt avgörande faktorn för språkutvecklingen och att nå en högre måluppfyllelse i skolans ämne, säger Malin

Eleverna får med sig ny kunskap efter varje lektion

När Malin planerar sina lektioner försöker hon alltid tänka interkulturell pedagogik, att bredda det globala lärarperspektivet utifrån att flera elever är utrikesfödda. I undervisningen arbetar hon medvetet med varierade moment där eleverna får träna att lyssna, tala, läsa och skriva enskilt, i grupp och i helklass.

– Vid varje undervisningstillfälle är mitt mål att alla elever ska få med sig en ny kunskap efter varje lektion. Alla elever ska känna att de har bidragit i undervisningen och samtidigt känna att lärandet är lustfyllt, säger Malin.

Porträttbild av Malin Johansson

"Att arbeta som lärare är utmanande, utvecklande och lärorikt", säger Malin

Att kunna läsa och skriva ingår i skolans demokratiska uppdrag

Läraryrket är varierande. När det gäller nyanlända elever som börjar skolan i gymnasieålder, menar Malin att det är viktigt att kunna erbjuda alternativa vägar vidare till utbildningar, eller arbete.

- Fokus behöver ligga på elevernas lärprocess och att de tar steg vidare från deras nuläge. Att arbeta som lärare är utmanande, utvecklande och lärorikt. Det bästa och roligaste med mitt yrke är när man befinner sig tillsammans med elever mitt i en lärprocess och när eleverna utbrister aha!, säger Malin

Varm i hjärtat av nomineringen

Lena, Hanna och Malin blev alla stolta, rörda och förvånade över att just de blev premierade för deras goda insatser.

– Jag blev förstås fantastiskt glad, trodde först inte att det var sant, då jag har jobbat så många år inom förskolans underbara värld och knappt hört talas om detta. Så när min rektor berättade att jag är nominerad så behövde jag smälta detta innan jag begrep att det är på riktigt! När jag fick reda på vem som nominerat mig med dessa fina ord blev jag överväldigad och full av beundran av att de som nominerat mig har fullt upp men ändå hinner de tänka på andra också, det värmer i hjärtat, säger Lena.

"Det är det vi arbetat så hårt med som lyftes fram"

Hanna hade svårt att greppa att det var just hon som var nominerad när hon fick höra den glada nyheten av sin chef.

– När jag fick veta att jag blivit nominerad trodde jag inte på det först…min första tanke var att nomineringen ska vara för mitt ”team”, kändes inte rätt att de inte skulle lyftas. När jag sedan fick den fina nomineringen uppläst blev jag dels otroligt rörd och dels kändes det bra då Ida Aliu och Igor Krnjajic också var omnämnda. Det är viktigt för mig då vi arbetar som ett team i allt vi gör och vi har samma tankesätt och förhållningssätt, säger Hanna.

Läraryrket är inget enmansjobb

Malin blev nominerad av sina kollegor, som hon ser som en ovärderlig källa.

– Jag blev överväldigad av mina kollegors sätt att uttrycka hur de ser på mitt pedagogiska arbete och mitt sätt att förhålla mig till skolans uppdrag. Läraryrket är inget enmansjobb. Du lyckas inte på egen hand från planering till uppnådda mål. Tillsammans i ett arbetslag, tillsammans med kollegor, sker erfarenhetsutbyte, input och reflektioner. Kollegorna är en ovärderlig källa till kunskap och erfarenhet och till ett systematiskt kvalitetsarbete alla dagar i veckan, säger Malin.

Tre kvinnor sitter vid ett bord och läser i en bok, en av kvinnorna tittar upp

Det var Malins kollegor som nominerade henne till premieringen. Från vänster Fatima Badjour, Gunilla Wilck Ivarsson och Malin Johansson

Ur nomineringarna

"Lena Elwing visar stort engagemang för barnets bästa och kommer alltid med bra lösningar när det behövs. Sedan barnet fick Lena som resurs har det uppmärksammats att barnet utvecklats mer än tidigare. Lena har blivit barnets klippa och stjärna!"

"Hanna Eriksson Berg gör mer än vad som krävs och det går inte undvika att se hur mycket hon tycker om sina elever. Skolan handlar om så mycket mer än att lära sig fakta. Att få ha en lärare som verkligen ser sina elever och gör allt för att vara ett stöd för dem är värt så mycket och det gör Hanna. Engagemanget för eleverna gör att hon borde få uppmärksamhet för detta. "

"På ett prestigelöst sätt är Malin Johansson alltid beredd att omvärdera och testa nya tankar tillsammans med oss andra i arbetslaget, vilket har utvecklat oss alla som pedagoger. Utöver detta har Malin en förmåga att se alla elever och deras behov. Hon sparar aldrig på krafterna när hon ser att något skulle gynna en elev. "

Mer om premieringen

All personal inom barn- och utbildningsförvaltningen kan nomineras och i höstas nominerades 22 duktiga och inspirerande medarbetare. Det är barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott som i slutändan utser tre pristagare. Pristagarna premieras med 5 000 kronor vardera.

Sidan uppdaterades senast: