Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ny detaljplan i Hestra för att utveckla centrum

Med en ny detaljplan vill kommunen bidra till att göra ett mer attraktivt centrum i Hestra. Läs mer och tyck till om förslaget.

Med en ny detaljplan vill kommunen bidra till att göra ett mer attraktivt centrum i Hestra. En ny detaljplan släcker ut industriändamålet och gör det möjligt för andra ändamål som exempelvis bostäder, centrum, handel, kontor, tillfällig vistelse och vuxenutbildning. Dessa ändamål är mer lämpliga för området och bidrar till ett attraktivare centrum.

Den nya detaljplanen gäller för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27, Solliden i Hestra.

Har du synpunkter på förslaget?

Samrådstiden för detaljplanen är 20 december 2021 – 16 januari 2022 och under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Du kan se detaljplanen digitalt i receptionen på kommunhuset i Gislaved eller
ta del av förslaget här på vår webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

eller via e-post till kommunen.

Senast den 16 januari ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Välkommen på samrådsmöte

För utbyte av information och synpunkter på förslaget, bjuder vi in till ett samrådsmöte. Ingen anmälan krävs, välkommen!

  • Datum: tisdag, 11 januari
  • Tid: 18.30
  • Plats: Terrassvägen 2, Hestra

Sidan uppdaterades senast: