Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ny detaljplan för att utveckla Isabergsområdet

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att utveckla fritidsverksamheten i Isabergsområdet. Läs mer och tyck till om förslaget.

På beställning av Stiftelsen Isabergstoppen har kommunen påbörjat arbetet med en ny detaljplan för Isabergsområdet. Beställarens önskemål är att kunna utveckla fritidsverksamheten inom området genom att utöka befintliga anläggningar samt kunna bygga nya.

Planområdet ligger inom Isabergsområdet, utmed riksväg 26, och är ett viktigt besöksmål i vår region. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att i första hand kunna utveckla anläggningar för tillfällig vistelse, friluftsliv och camping och besöksanläggningar.

Trafiksituationen inom området, och även avfarten från väg 26, ses över i detaljplanen. Man tar hänsyn till olika faktorer såsom naturreservatet Isaberg, naturvärdena som finns inom området, närheten till väg 26 och riskerna som detta innebär, kulturmiljö samt miljö och infrastruktur.

Delar av detaljplan H28 upphävs

Den nya detaljplanen gäller för del av Vik 1:97 samt del av Bjärsved 5:40 med flera. Hela planområdet omfattar en yta på cirka 30 hektar. Inom delar av området gäller detaljplan H28 från 2011. Några delar av detaljplan H28 ska enligt förslaget ersättas med den nya detaljplanen, medan andra delar föreslås upphävas. Läs mer om upphävande av del av gällande detaljplan för Isabergstoppen.

Har du synpunkter på förslaget?

Samrådstiden för detaljplanen är 23 december 2021 – 30 januari 2022 och under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Du kan se detaljplanen digitalt i receptionen på kommunhuset i Gislaved eller
ta del av förslaget här på vår webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

eller via e-post till kommunen.

Senast den 30 januari 2022 ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Välkommen på samrådsmöte - Vi ställer om till digitalt möte

För utbyte av information och synpunkter på förslaget, bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte. Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 i samhället ställer vi om samrådsmötet till ett digitalt möte. Välkommen!

  • Datum: torsdag 20 januari 2022
  • Tid: 18.00
  • Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Så här gör du för att delta:

Anmäl dig till samrådsmötet via e-post till planarkitekt Andrea Veres-Barbuta.

Efter anmälan får du ett mail med instruktioner och en Microsoft Teams länk som du använder för att ansluta dig till mötet.

Sidan uppdaterades senast: