Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Agneta Åhsberg och Dzenana Abdurahmanovic framför kommunhuset i Borgholm

Agneta Åhsberg, barn- och utbildningschef, och Dzenana Abdurahmanovic, näringslivsutvecklare, besökte i november Borgholm för att berätta om "Gislavedsmodellen". Foto: Borgholms kommun.

Borgholms kommun inspireras av "Gislavedsmodellen"

Borgholms kommun på Öland vill stärka samarbetet mellan skola och näringsliv, och inspireras av vår kommuns goda arbete med näringslivet för att kompetensutveckla barn och ungdomar.

Kommunen får uppmärksamhet för modellen gällande samarbete mellan skola och näringsliv, den så kallade "Gislavedsmodellen" eller SKAL-modellen. SKAL, som är en förkortning av skola och arbetsliv, är ett samarbete mellan kommunens grundskolor och ett antal företag, som kallas certifierade SKAL-företag.

Genomgång av kommunens samarbete mellan näringsliv och skola

Förra månaden var Agneta Åhsberg, kommunens barn- och utbildningschef, och Dzenana Abdurahmanovic, näringslivsutvecklare och verksamhetschef på näringslivsbolaget Enter Gislaved AB Länk till annan webbplats. på besök i Borgholm för att informera om modellen och hur den fungerar. Det var kommunledningen i Borgholm som bjudit in till en genomgång, med en förhoppning om att kunna etablera en liknande satsning i Borgholm.

– En skolklass är knuten till ett SKAL-företag under tre år. Eleverna får göra företagsbesök och vara med på olika aktiviteter hos företagen. Deras erfarenheter tas sedan även upp i undervisningen. Det ger en stolthet för närområdet och inblick i näringslivet både för elever, pedagoger samt studie- och yrkesvägledare, säger Dzenana Abdurahmanovic.

Lättare att välja yrke framåt

Genom grundskolan kommer eleverna att ha träffat på ett stort antal yrken och branscher och därmed fått en god grund inför gymnasievalet i årskurs 9 och vidare studie- och yrkesval.

– Det är motivationskapande för våra elever att få en bild av vad man skulle kunna tänka sig att arbeta med i framtiden. Att se olika yrkesroller gör det lättare för barnen och ungdomarna att välja gymnasium och förstå kopplingen mellan det man pluggar och det man sedan kan jobba med, säger Agneta Åhsberg, barn- och utbildningschef, på Gislaveds kommun.

Vill införa liknande satsning

Borgholms kommun är den företagstätaste kommunen i Kalmar län, och kommunledningen vill arbeta att en liknande modell med ett varaktigt samarbete mellan skola och näringsliv kan införas i deras kommun.

– Vi har uppmärksammat att Gislaved jobbar med den här fantastiska modellen och jag är lyrisk efter deras presentation. På tisdag nästa vecka kommer näringslivsutskottet träffa utbildningsnämndens arbetsutskott för att undersöka och skapa förutsättningar för att satsa på den här modellen, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande i Borgholms kommun.

Bra med erfarenhetsutbyte

Anneli Nilsson, ordförande i näringslivsrådet i Borgholms kommun ser positivt på satsningen och tycker det är bra att titta på "Gislavedsmodellen".

– Jag tycker initiativet att titta på vad andra kommuner gör är mycket bra från kommunens sida. I kommunens näringslivsråd har vi vid flertalet tillfällen berört vikten av samverkan mellan näringslivet och skolan och gärna i tidiga åldrar, säger Anneli

Modellen gynnar både elever och näringsliv

Gislaveds kommun är mycket nöjda med SKAL-modellen, och Dzenana Abdurahmanovic som varit med från det att modellen infördes menar att modellen gynnar både näringsliv och elever.

– För näringslivet betyder den här satsningen att de kan locka framtida kompetens. Barnen och ungdomarna får veta vad de kan jobba med på hemmaplan och vad de kan komma tillbaka till exempelvis efter studier”, säger Dzenana Abdurahmanovic, näringslivsutvecklare och verksamhetschef på Enter Gislaved AB.

Agneta Åhsberg, tycker den här formen av kunskapsutbyte är viktig.

–Vi är mycket glada att Borgholms kommun är i startgroparna för en liknande satsning. Det är bra att i framtiden kunna bolla och få draghjälp av varandra, säger Agneta Åhsberg från Gislaveds kommun.

Det här är SKAL-modellen

SKAL är ett samarbete mellan kommunens grundskolor och ett antal större företag, kallat certifierat SKAL-företag. Tillsammans med företagen knyts elevernas lärande samman med dagens arbetsmarknad genom processer som fokuserar på arbetsliv, utbildning, arbetsmarknad och kompetenser. Det kan exempelvis vara projekt där eleverna får uppdrag att arbeta med och skapar värde för andra tillsammans med företagen.

Kunskapen tar eleverna med sig tillbaka till skolan och använder för att ge mening och syfte till de ämnen och kunskaper som eleverna övar på i skolan. Vidare använder de erfarenheterna i fortsatta studie- och yrkesval.

SKAL ger tillsammans med undervisning, pedagogik, vägledning och värdeskapande, eleverna i kommunen likvärdiga förutsättningar för att bli valkompetenta och förberedda för de kompetenser och kunskaper som behövs idag och i framtiden.

Sidan uppdaterades senast: