Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Avrådan från besök på särskilda boenden

Allt fler blir smittade av covid-19 i Jönköpings län. För att skydda de boende i kommunens vård- och omsorgsverksamheter ber vi dig att undvika besök tills vidare.

Just nu ökar antalet bekräftade fall av covid-19 i samhället. Vi vill därför begränsa besöken till vård- och omsorgsboenden för att, så långt som möjligt, hindra att smittan når våra brukare. Genom att avstå från besök hjälper du oss att både skydda våra brukare och kunna göra ett säkrare vårdarbete.

Denna uppmaning ska inte ses som ett besöksförbud utan istället en hjälp i vårt arbete med att skydda våra äldre. Vi arbetar strikt och noggrant med vård av de sjuka samtidigt som vi vidtar åtgärder för att hålla distans mellan friska brukare.

Digitala möten

Ta i första hand telefonkontakt eller använd gärna möjligheten att ha ett digitalt möte med din anhörige. Kontakta boendet för att få veta mer om hur du kan ha ett digitalt möte.

Säkra besök

Om ett besök ändå är aktuellt är vi måna om att besöken sker på ett tryggt och säkert sätt. Läs mer om hur ett säkert besök går till och vad du behöver tänka på innan du besöker din närstående.

Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna och vara frisk när du träffar någon som är 70 år eller i riskgrupp. Stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom. Har du andra frågor gällande eventuella besök, kontakta respektive boende eller enhet.

Träffpunkter och restauranger

På grund av att antalet fall av covid-19 ökar stänger vi våra Träffpunkter från och med idag den 5 januari 2022. Vi följer utvecklingen av smittspridningen och uppdaterar här på vår webbplats när vi vet när vi kan öppna igen.

Kommunens restauranger håller öppet som tidigare. Det är viktigt att alla besökare är friska och håller avstånd vid besök för att minska risk för smittspridning.

Sidan uppdaterades senast: