Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ta hand om ett barn – bli familjehem

Behovet av familjehem är stort. Just nu söker vi trygga vuxna som vill öppna sitt hem för ett barn som av olika anledningar inte kan bo hos sin biologiska familj.

Alla barn och ungdomar kan inte bo hemma hos sina föräldrar. En del barn behöver komma till en annan familj där de kan få trygghet och omsorg under en tid. Att vara familjehem är en givande men krävande uppgift. Som familjehem gör du stor skillnad i ett barns liv och din hjälp behövs. Anmäl ditt intresse av att bli familjehem via vårt anmälningsformulär och läs mer om vad det innebär att vara familjehem.

Vilka barn har behov av att bo i ett familjehem?

Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt eget varierar. Ibland kan det vara föräldrarna som har problem med exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa. Det kan också finnas andra skäl som gör att föräldrarna inte klarar av föräldrarollen.

Andra gånger är det barnets eget beteende som är den utlösande orsaken till att barnet inte kan bo hemma. Barnet eller ungdomen kan ha hittat en tillhörighet i en miljö med kriminalitet eller missbruk och behöver komma bort därifrån. Relationen till föräldrarna kan ha blivit så låst och konfliktfylld att de helt enkelt kan behöva komma ifrån varandra ett tag. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, kan behöva bo i ett familjehem.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär att du tar emot ett barn som en familjemedlem, du utökar din familj med ett barn till. Du ger daglig omsorg och vägledning för en kortare eller längre tid. Några barn stannar i familjehemmet under hela sin uppväxt, andra barn kan flytta hem till sina biologiska föräldrar efter en tids placering.

Som familjehem är du är behjälplig med skolgången, hjälper barnet att få hälso- och sjukvård och stöttar barnet i kontakten med familj och vänner. Du samarbetar med barnets biologiska familj och med socialtjänsten.

Familjehem kan se olika ut

Ett familjehem kan se ut på olika sätt, det finns inga färdiga mallar och du måste inte var perfekt. Det viktiga är att du kan erbjuda ett tryggt hem och en stabil tillvaro där barnet får möjlighet att vara barn, växa upp och utvecklas under goda och trygga förhållanden. Som familjehem behöver du ha utrymme, tid och tålamod.

Stöd till familjehemmet

Du som blir familjehemsförälder får du stöd och vägledning i ditt uppdrag av kommunens familjehemssekreterare. Alla familjehem får även gå grundutbildningen ”Ett hem att växa i” och du erbjuds även andra utbildningar och stöd.

Du får också ekonomisk ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna och den andra delen är ett fast arvode. Beloppen baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse av att bli familjehem via vårt anmälningsformulär. Du kan också kontakta en familjehemssekreterare genom att ringa till kommunens kontaktcenter 0371 – 810 00.

När du anmält ditt intresse kommer en familjehemssekreterare att ta kontakt med dig. Du får veta mer om vad det innebär att vara familjehem och du får tillfälle att ställa frågor och reflektera inför ett blivande uppdrag. Det är viktigt att varje barn får komma till en familj som möter just det barnets behov. För att skapa de bästa förutsättningarna gör kommunen en utredning. Utredningen innebär att vi tar utdrag ur register, gör hembesök och genomför intervjuer. Efter utredningen matchas familjen med ett barn. Vi vill att rätt barn kommer till rätt familj. Varje barn har sitt speciella behov och dess behov matchas med en familj som har de rätta förutsättningarna att uppfylla just dessa behov.

Sidan uppdaterades senast: