Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Illustration på området Bastuberget i Anderstorp

Inbjudan till markanvisning av Bastuberget

Kommunen växer och det finns en stor efterfrågan på bostäder i Anderstorp. Därför bjuder vi nu in till en markanvisning för utveckling av området Bastuberget.

Kommunen bjuder in företag som bygger bostäder att vara med och utveckla den centrala och attraktiva marken i Anderstorp till en markanvisning.

Efter framställan av förslag görs bedömning av urval och därefter sker markanvisningen. Den utvalda byggherren samverkar därefter med kommunen i ny detaljplan för Bastuberget. Först därefter kan en tydligare bild ges av när byggprocessen kan komma i gång.

På sidan Markanvisning för bastuberget i centrala Anderstorp kan du läsa mer om området samt anmäla ditt intresse.

Sidan uppdaterades senast: