Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Välkommen att besöka boenden och träffpunkter

För att skydda de boende på kommunens särskilda boenden har vi under en period bett närstående att bara göra nödvändiga besök. Från och med onsdag den 9 februari plockas den avrådan bort.

Smittspridningen är fortsatt hög i samhället och vi jobbar för att, så långt som möjligt, hindra att smittan når våra brukare. Därför har vi under en period bett dig som närstående att bara göra nödvändiga besök på våra särskilda boenden.

– Jag vill rikta ett stort tack till dig som hjälpt till att skydda våra brukare under den här perioden. Du har hjälpt oss att utföra ett säkrare vårdarbete, säger Susanna Olsen, tf. socialchef.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort de flesta åtgärder mot covid-19 från och med onsdag den 9 februari. Med anledning av regeringens beslut kommer även vår avrådan från besök att plockas bort från och med den 9 februari.

Viktigt att skydda grupper med högre risk

Fortsättningsvis är det dock viktigt att skydda grupper med högre risk för att bli allvarligt sjuka av covid-19. Vi kommer att fortsätta med riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen.

– Vi följer de rekommendationer som kommer från myndigheterna och vi har en tät dialog med Regionens Smittskyddsenhet. Vi arbetar strikt och noggrant med vård av de sjuka, säger Susanna Olsen.

Var frisk vid besök

Det absolut viktigaste vid besök på något av våra boenden är att du är helt fri från förkylningssymtom och har en god handhygien. Tillsammans hjälps vi åt att minska risken för smittspridning.

Kontakta gärna aktuellt boende om du har några frågor inför ditt besök.

Träffpunkter och restauranger

Träffpunkterna öppnar upp igen från och med måndag den 14 februari. Läs mer om vilka aktiviteter som erbjuds och aktuellt program under respektive Träffpunkt.

Kommunens restauranger håller öppet som tidigare. Det är viktigt att alla besökare är friska och håller avstånd vid besök för att minska risk för smittspridning.

Sidan uppdaterades senast: