Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Flygfoto över området

Tyck till om ny detaljplan i Smålandsstenar

Den nya detaljplanen ska skapa förutsättning för utveckling av bostäder och industrifastigheter samt möjliggöra placering av förskola, brandstation och återvinningscentral. Läs mer och tyck till om förslaget.

Kommunen har påbörjat en utbyggnad av en ny huvudgata som benämns Haghultsleden, nordväst om Smålandsstenars tätort. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättning för att bygga ut Haghultsledens södra del samt skapa fler fastigheter för bostäder och industriella verksamhetsändamål. Detaljplanen möjliggör även placering av förskola, brandstation och återvinningscentral inom planområdet som omfattar en yta på cirka 37 hektar.

Har du synpunkter på förslaget?

Samrådstiden för detaljplanen är 10 februari till 8 april. Under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Du kan se detaljplanen digitalt i receptionen på kommunhuset i Gislaved eller
ta del av förslaget här på vår webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

eller via e-post till kommunen.

Senast den 8 april ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Välkommen på samrådsmöte!

För utbyte av information och synpunkter på förslaget, bjuder vi in till ett samrådsmöte. Ingen anmälan krävs, välkommen!

Datum: tisdagen den 8 mars, 2022
Tid: 18.30
Plats: biosalen i Torghuset, Torggatan 1, Smålandsstenar

Sidan uppdaterades senast: