Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Överklagan mot sänkt hastighet gav resultat

Kommunen har varit kritisk till sänkt hastighet på Nissastigen. Tillsammans med fem andra kommuner har man överklagat och fått gehör från regeringen som ändrar Trafikverkets beslut. Riksväg 26 är en viktig transportled för kommunernas invånare, företagare och besökare.

Gislaved har tillsammans med Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo, Tranemo och Hylte kommun överklagat beslutet om att sänka hastigheten på väg 26 för sträckan Gislaved – Skogslid (till och med väg 40) från 90 km/h till 80 km/h. Nu har regeringen lyssnat och Nissastigen ska återigen bli en 90-väg.

– Det är glädjande att regeringen har lyssnat på oss sex kommuner som överklagade beslutet. Det känns bra att vi tillsammans med näringslivet kunnat göra en skillnad med att få regeringen att riva upp Trafikverkets beslut, då frågan är större än myndigheten velat göra den i ett tillväxtperspektiv, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Bakgrund till överklagan

För att öka trafiksäkerheten beslutade Trafikverket att sänka hastigheten på väg 26 (för sträckan Gislaved – Skogslid) från 90 km/h till 80 km/h den 6 november 2020. Inför beslutet skickade kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo in ett yttrande där man motsatte sig hastighetssänkningarna på sträckan. Men kommunerna inte fick svar på yttrandet och informerades inte om beslutet, utan fick det första via lokal media och vid förfrågan till myndigheten den 13 november. Tillsammans med Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo, Tranemo och Hylte kommun bestämde man sig då för att överklaga beslutet om sänkt hastighet på väg 26. Samtliga kommuner är berörda av beslutet eftersom väg 26 är en viktig transportled för kommunernas invånare och för näringslivet.

– Detta regeringsbeslut är så betydelsefullt för oss i vår kommun. Att vi nu åter får förutsättningar för transporter av gods och arbetspendling med rimliga tidsperspektiv, det kan ge hela Gnosjöregionen tillväxtmöjligheter, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Kommunerna har skrivit i sin överklagan att sänkt hastighet på väg 26 kan leda till fler osäkra omkörningar, sämre förutsättningar för näringslivet och längre transporttider. Istället bör man jobba med kapacitetshöjande åtgärder som exempelvis mötesseparering, vilket innebär att det inte ska gå att köra om i mötande trafik. Vägens standard bör även höjas framför hastighetssänkning för att öka trafiksäkerheten. Ytterligare en aspekt är kommunens attraktivitet som en plats att bo och verka i som påverkas av hastighetssänkningen. En ökad restid försämrar företagens möjligheter att rekrytera personal och minskar lönsamheten på grund av de förlängda transporttiderna. Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) är också nöjd med det positiva beskedet:

– Vi är väldigt glada att regeringen nu tagit hänsyn till våra synpunkter utifrån landsbygdens perspektiv och ändrat sitt beslut. För oss är Nissastigen den viktigaste transportlänken från Gislaved till Jönköping och söderut till Halmstad, och vidare ut i Europa, säger Carina Johansson (C).

Sidan uppdaterades senast: