Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kommunens krisledningsstab har aktiverats

För att få en samlad bild av det oroliga omvärldsläget har kommunen aktiverat sin krisledningsstab. Staben ska jobba för att besvara frågor och bemöta den oro som finns i samhället just nu.

Vid en kris eller en specifikt prioriterad fråga kan kommunen ha behov att av ”gå upp i stabsläge”. När det sker lägger vi extra tid, fokus och resurser på att hantera en aktuella fråga. Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har vår kommundirektör tillsammans med kommundirektören i Gnosjö nu bestämt att starta upp en gemensam krisledningsstab. Staben tittar på olika frågor som kan komma påverka oss lokalt i vårt närområde. Exempelvis möjligheten att ta emot flyktingar, it-säkerhet och hur vi säkerställer att våra verksamheter fortsatt fungerar.

– I nuläget finns ingen direkt påverkan på våra verksamheter, men vi behöver vara på tårna och bevaka utvecklingen noggrant, säger Stefan Eglinger, kommundirektör. Vi vet inte just nu vad som kommer att ske, därför planerar vi för olika scenarier. Vi har en aktiv och nära samverkan med andra kommuner och myndigheter.

Skyddsrum

Det har kommit en del frågor till kommunen om skyddsrum. Mer information hittar du på vår skyddsrumssida.

Sidan uppdaterades senast: