Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Varningssignalen VMA testas måndag 7 mars

Måndag 7 mars klockan 15.00 testas varningssignalen VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, även kallat "Hesa Fredrik". Med tanke på omvärldsläget vill vi betona att det är ett test.

Fyra gånger per år, den första helgfria måndagen, testas varningssystemet VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) eller "Hesa Fredrik" som signalen också kallas. Måndagen den 7 mars genomförs testet som planerat klockan 15.00. Signalen är bara ett test och sätts inte igång med anledning av omvärldsläget. Sprid gärna informationen om testet till andra för att minska eventuell oro.

Om VMA

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid extraordinära händelser. När signalen ljuder uppmanas allmänheten att gå in, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på Sveriges Radio P4 för att få mer information.

Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter. Testet avslutas med en 30 sekunder lång signal som betyder att "faran är över".

På MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hittar du mer information om VMA samt information om varningssystemet på andra språk. Länk till annan webbplats.

Tester under 2022

Systemet testas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Under 2022 testas signalerna följande datum: 

  • 7 mars
  • 13 juni (oberservera, 13 juni då nationaldagen är första måndagen)
  • 5 september
  • 5 december

Sidan uppdaterades senast: