Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

En tecknad regnbåge på en ljusblå bakgrund. Inuti regnbågen finns en sol, några moln och en vit båge med byggnader och träd på.

Illustration: Vecteezy.com

Samråd av fördjupning av översiktsplan för Gislaved och Anderstorp

Just nu pågår arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplan för Gislaved och Anderstorp. Ta chansen att tycka till om orternas fortsatta utveckling.

Ett förslag till en ny fördjupning av översiktsplan för Gislaved och Anderstorp ställs ut på samråd mellan 7 mars och 7 maj. Under samrådstiden har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Ett exemplar av samrådshandlingen och tillhörande kartor finns att ta del av på Gislaveds bibliotek, Anderstorps bibliotek och i receptionen i kommunhuset.

Du kan också läsa mer om förslaget och ta del av samrådshandlingarna här på vår webbplats.

Diskutera förslaget med politiker och tjänstemän

För dig som vill diskutera förslaget med politiker och tjänstemän anordnar vi fysiska träffar med drop-in-tider i kommunhuset i Gislaved och Folkets hus i Anderstorp.

Ingen föranmälan krävs, men du som besöker kommunhuset under drop-in anmäler dig i receptionen.

Drop-in i Gislaved, kommunhuset

Datum

Tid

21 mars

9.00-12.00

22 mars

13.00-16.00

28 mars

18.00-20.00


Drop-in i Anderstorp, Folkets hus

Datum

Tid

24 mars

9.00-12.00

31 mars

13.00-16.00

5 april

18.00-20-00


Digitalt samrådsmöte

Onsdagen den 6 april klockan 18.00-20.00 anordnas även ett digitalt samrådsmöte via Teams. Anmälan krävs.

Anmäl dig till digitalt samrådsmöte senast torsdag 31 mars. Länk till annan webbplats.

Lämna dina synpunkter

Fram till den 7 maj har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Lämna dina synpunkter via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Du kan också lämna dina synpunkter i ett formulär som finns att ladda ned. Länk till annan webbplats. Skriv ut formuläret och lämna det i receptionen i kommunhuset eller skicka det via post. Märk kuvertet med "FÖP Gislaved och Anderstorp" och skicka till adressen:

Gislaveds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
332 80 Gislaved

Det finns även möjlighet att lämna synpunkter direkt i vårt kartverktyg. Länk till annan webbplats.

Vad innebär fördjupning av översiktsplan?

En fördjupning av översiktsplan (FÖP) är ett strategiskt dokument som beskriver kommunens planer för den fysiska miljön. Den beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Till exempel beskriver den var det är lämpligt att bygga bostäder, industrier och vilka grönområden som är viktiga att bevara eller utveckla. Fördjupningen av översiktsplanen planerar cirka tio år framåt i tiden. Det innebär att vi planerar mot år 2035, med en utblick mot år 2050.

Sidan uppdaterades senast: