Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

En kvinna och man som går bredvid varandra utomhus. Kvinnan håller sin hand på mannens axel.

Fakta och statistik vård-och omsorgsboende

På vår webbplats har vi samlat statistik om bland annat antalet platser, ansökningar och avslag inom kommunens vård- och omsorgsboenden.

Vi får många frågor om bland annat hur många ansökningar, avslag och uthyrda platser vi har på kommunens vård- och omsorgsboenden där det sammanlagt finns 246 platser. För att göra det enkelt för dig som invånare att ta del av statistiken har vi samlat den här på vår webbplats. Varje månad uppdaterar vi sidan med information om vård- och omsorgsboende. De siffror du kan ta del av är:

 • Antal ansökningar
 • Antal avslag
 • Antal uthyrda platser
 • Antal som väntar på en plats
 • Antal dagar från beslut till inflyttning

Ta del av statistik kring vård- och omsorgsboenden.

Om vård-och omsorgsboende

Om du inte kan få en skälig levnadsnivå i ditt hem kan du ansöka om en plats på ett vård- och omsorgsboende. Minst ett av följande kriterier ska vara uppfyllt:

 • Ditt omvårdnadsbehov är stort över hela dygnet och/eller kombinerat med oförmåga att kalla på hjälp
 • Du uttrycker en stark/ständig oro och/eller kan vara en fara för dig själv
 • Du har ett hälsotillstånd som gör att det inte fungerar med hemtjänst i ditt eget hem

Vi gör alltid en individuell prövning av ditt behov och vid bedömningen tar vi hänsyn till eventuell psykisk ohälsa eller ensamhet samt din egen upplevelse av livssituationen. För att erbjuda en plats ska ditt behov visa tydligt att du behöver en vård- och omsorgsplats.

Hjälp för dig som inte har omvårdnadsbehov dygnet runt

Om ditt behov av stöd inte är så stort kan du få hjälp av hemtjänsten eller hemvården. Det är ditt behov som styr vilken hjälpinsats du får. Bedömningen görs av en biståndshandläggare. Det kan vara praktiska saker som städning, matlagning och ärenden till mataffären eller apoteket. Det kan också vara personlig omvårdnad, att klä på dig eller att duscha. Behöver du hjälp med exempelvis sårvård eller läkemedelshantering kan en sjuksköterska komma hem till dig. Det finns även stöd att få när det gäller hjälpmedel hemma eller bostadsanpassning.

Informationsfilmer för dig som vill veta mer om vilket stöd du kan få

Informationsfilm som ger exempel på olika typer av stöd du kan ansöka om som utförs i ditt hem. Länk till annan webbplats. Den förklarar också kortfattat hur du ansöker om hjälp och vad som händer sen. Även hur den kommunala hälso- och sjukvården fungerar beskrivs i denna film.

Informationsfilm som presenterar tre olika boendeformer som finns inom vård och omsorg Länk till annan webbplats.. Filmen förklarar också hur du ansöker om ett boende, och vad syftet med de olika boendeformerna är.

Hur går en bedömning till?

Vår bedömning utgår ifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har beslutat. Riktlinjerna är en vägledning, i varje fall sker en individuell prövning mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller bindande föreskrifter från Socialstyrelsen.

Biståndshandläggaren utreder behovet, gör en bedömning, det som kallas biståndsbedömning, och fattar beslut utifrån den enskildes och närståendes upplevelse, samt om det redan finns hemtjänst och hemsjukvård. Om utredningen gäller en plats på ett vård-och omsorgsboende skickas utredningen hem till dig som ansökt eller din företrädare innan beslutet fattas. Då kan du göra ändringar ifall vi har missförstått dina behov.

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstlagen, vård och omsorg

I korthet är syftet med riktlinjerna att de ska:

 • Vara ett stöd för biståndshandläggaren vid bedömning, utredning och beslut
 • Beskriva vilka kriterier som generellt gäller för att en person ska få bistånd
 • Klargöra hur vi i kommunen ska förhålla oss till socialtjänstlagen
 • Säkerställa likartad service och omvårdnad, att biståndsbeslut fattas enligt samma bedömningsgrunder för alla personer med jämförbara behov

Ta del av riktlinjerna för handläggning inom socialtjänstlagen, vård- och omsorg i sin helhet Länk till annan webbplats..

Ansök om vård-och omsorgsplats

För att ansöka om bistånd använder du vår digitala e-tjänst.  Länk till annan webbplats.Om du har frågor är du välkommen att ringa via kommunens kontaktcenter på 0371-81 000.

Sidan uppdaterades senast: