Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bild på Susanna Olsen, ny socialchef i kommunen

Susanna blir ny socialchef

Efter en kort tid som tillförordnad chef blir Susanna Olsen ny socialchef i kommunen. Susanna börjar sin tjänst på måndag den 14 mars.

Under onsdagens möte tog kommunstyrelsen beslut om att anställa Susanna Olsen som ny socialchef.

– Jag är väldigt nöjda med att Susanna vill ta sig an detta viktiga uppdrag och fullt ut kliva in i rollen som socialchef. Hon känner kommunen väl vilket ger en god kontinuitet och bibehållen kraft i den fortsatta utvecklingen av verksamheten, säger Stefan Eglinger, kommundirektör.

Susanna har stor erfarenhet och kunskap om vår organisation. Hon har arbetat på socialförvaltningen i snart 25 år och de senaste 15 åren som chef. Hon har varit verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen och funktionsstöd samt varit tillförordnad socialchef vid ett par tillfällen. Susannas ledaregenskaper kännetecknas av ett stort engagemang för varje individs behov.

– Susanna har byggt en djup och bred kompetens under flera år och mött såväl utmaningar som goda resultat. Jag har stort förtroende för Susanna och är glad att hon vill fortsätta driva arbetet framåt, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Lång erfarenhet av verksamheten

Susanna började i kommunen 1991 som vikarierande socialsekreterare, fortsatte som budget- och skuldrådgivare för att sedan gå vidare till områdeschef och nämndsekreterare. Hon lämnade kommunen under några år för att arbeta på Försäkringskassan men kom tillbaka 2006 som enhetschef för arbetsmarknadsenheten.

– Jag trivs väldigt bra i kommunen! Det finns ett stort engagemang och bred kunskap inom vår förvaltning, säger Susanna.

Utmaningar framåt

Hon berättar vidare att verksamheten vill utvecklas inom alla områden. Vi vill fortsätta arbetet med nära vård, klara av kompetensförsörjningen framåt och jobba för en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare.

Vi behöver också hantera funktionsstöds utmaningar i form av att fler söker stöd samt att arbeta med hemmaplanslösningar inom verksamheten inom individ- och familjeomsorgen.

– Den största utmaningen är att få en budget i balans där jag ser att vi behöver få långsiktiga beslut i vilken omfattning vi ska driva vår verksamhet, säger Susanna.

Sidan uppdaterades senast: