Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Nu sopar vi in våren!

Sopning av gång-och cykelvägar påbörjas under vecka 12. Den allmänna gatusopningen startar sedan måndag den 4 april. Hjälp oss att sopa grus och sand från gångbanor och veck.

Under vecka 12 påbörjar vi arbetet med att sopa undan grus och sand från prioriterade gång- och cykelvägar samt vissa större genomfartsgator. Måndag den 4 april startar sedan den allmänna gatusopningen på bland annat villagatorna.

Det är viktigt att du som äger en fastighet hjälper till att sopa bort grus och sand från gångbanor och veck ut i gatan innan vi kommer och sopar. Undvik även att parkera på gatorna. Gatusopningen sker efter en särskild turordning och beräknas pågå i cirka nio veckor.

På sidan om gatusopning kan du se hur lång tid sopningen av just ditt område beräknas ta.

Sidan uppdaterades senast: