Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bild på Klockargårdskolan i Broaryd. Träd och skolgård syns i förgrunden.

Klockargårdskolan kommer att renoveras

Klockargårdskolans lokaler har nu genomgått en grundlig undersökning av RISE (tidigare Statens provningsanstalt). Vi har nu fått ta del av rapporten som också innehåller förslag på åtgärder.

Rapporten visar att skolan har en bra grundstomme som går att behålla, men att det krävs omfattande renoveringsåtgärder där vi behöver byta ut fuktpåverkat material. Bland annat kommer alla innergolv samt all syll att bytas ut.

En syll ligger mellan husgrunden och huset. Syllen är en balk som är ett underlag som golv och väggar placeras på. Fram till början av nittiotalet var det vanligt att använda tryckimpregnerat virke som syll. Detta har visats sig var en mindre bra lösning då syllen ofta är fuktig och dålig lukt kan uppstå.

Skolans äldsta del är nästan 60 år gammal och har genomgått ombyggnationer under 70- och 80-talet enligt dåvarande standard. Kommunen kommer att ta höjd och ersätta allt som idag anses vara en risk, oavsett om det finns fukt eller inte, för att undvika framtida problem.

– Grundstommen från skolan är bra, men det kommer vara ett omfattande arbete att byta all syll. Vi kommer att utföra samtliga av RISE:s rekommenderade åtgärder, men vi kommer också att ta det ett steg längre och åtgärda andra områden som vi kan förbättra, säger Louise Skålberg, fastighet- och servicechef. Samtliga åtgärder kommer att förankras med verksamheten och ta hänsyn till nuvarande och eventuellt framtida behov.

Rapporten visar även att lokalen där biblioteket finns och förskolans lokaler har klarat sig bra från fuktskador.

En generell utmaning är att skolan ligger på en gammal sjöbotten med hög grundvattennivå. Fuktproblemen i skolan beror främst på marktillskjutande fukt och ett eftersatt underhåll av dränering. En ny dränering kommer att göras runt hela skolan för att leda bort fukten.

Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden och Lisbeth Andersson (M), ordförande fastighet och servicenämnden är båda mycket nöjda över det omfattande undersökningsmaterial RISE lämnat.

– Det kommer ligga till grund för att återigen skapa en skolverksamhet i fungerande och ändamålsenliga lokaler i Broaryd, säger Lisbeth Andersson (M).

– Vi är dock medvetna om att det trots allt handlar om en längre tidsperiod innan allt är klart och ber om förståelse för att denna tid är till för att ge de bästa förutsättningar för fortsatt god arbetsmiljö och en utmärkt skolverksamhet i många år framåt, säger Maria Gullberg Lorentsson (M).

Tillfälliga paviljonger efter påsklov

Eleverna och personalen som i dagsläget finns utspridda i tillfälliga lokaler i Broaryd och Burseryd kommer att få flytta in i paviljonger på skolgården efter påsklovet.

– Vi är glada över att snart få våra elever och personal samlade på en plats. Alla ser fram emot att få träffa och se varandra igen, säger Agneta Åhsberg, barn- och utbildningschef.

Sidan uppdaterades senast: