Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bild från Bygga GWGs förslag

Byggentreprenör utsedd att bygga bostäder i området Vitsippan

Nu är det klart vilken aktör som tilldelas markanvisningen för byggnation av både lägenheter och radhus vid det strategiskt placerade området Vitsippan i Gislaveds tätorts nordvästra delar.

Gislaveds kommun växer och fler bostäder behöver byggas. Därför har kommunen tagit ett initiativ för att utveckla kvarteret Vitsippan i Gislaveds tätort med nya bostäder.

Valet föll på byggföretaget Bygga GWG som med förslaget ” Livet mellan husen, staden och naturen” är en av de fyra aktörer som lämnade in förslag för att utveckla området. Förslaget innehåller cirka 100 nya bostäder.

- Vi tar nu ytterligare steg med att förändra vårt samhälle till en mer modern och attraktiv plats att leva det goda livet på, säger Anton Sjödell (M), ordförande i kommunstyrelsens näringsutskott.

Naturnära med närhet till centrum

Förslaget från Bygga GWG är varmt och tilltalande. Enligt förslaget planeras det att byggas både lägenheter och radhus för att rikta sig till en bred målgrupp och bidra till mångfald. Förslaget har en fin balans mellan antalet byggnader och friyta och ger en känsla av att ligga i en skogsnära park. Förslaget har en tydlig grön profilering med kretslopptänk med växthus, gemensamhetslokaler, solceller, odlingslotter och vattenåtervinning.

- Vi är så oerhört stolta och tacksamma för att vi vunnit markanvisningen på Vitsippan i Gislaved, detta ligger helt i vår strategi om att växa i regionen. Detta skapar ju självklart möjligheter för oss att nyanställa folk från Gislaved med omnejd, ikväll firar vi alla på Bygga, säger Michael Stener, VD och delägare på Bygga GWG.

I kommunens fördjupade översiktsplan finns det planer på fortsatt bostadsutveckling i skogsmarkerna norr om området. Vitsippsgatan kommer i framtiden sannolikt att förlängas norrut och då möjliggöra nya förbindelser med gång- och cykelstråk till handelsplatsen Smålandia.

- Det är jättebra att vi nu går vidare med det här bostadsprojektet. Deras förslag går helt i linje med vårt arbete med hållbar utveckling med bra materialval och miljötänk. Vi är glada att kunna fortsätta att utveckla kommunen och skapa attraktiva boenden, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Det var under oktober 2021 som kommunen gick ut med en anbudsförfrågan avseende bostadsbebyggelse inom fastigheten Vitsippan 2 och del av Gislaved 2:29 i Gislaved tätorts nordvästra delar. Området ligger strategisk i samhället med närhet till grönområden, service och handel.

- Äntligen börjar arbetet vi startade 2016, med att få fler externa bostadbyggare. Jag är så glad för utvecklingen och tillväxten, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Anbudsförslagen anonymiserades vid utvärdering

Aktörerna hade möjlighet att fram till den 17 januari utveckla sina idéer i konkurrens med varandra. Alla leverantörer har gets samma förutsättningar. Efter noggrann genomgång och utvärdering av de fyra förslag som inkom, valde en arbetsgrupp ledd av kommunens stadsarkitekt Sven Hedlund, att lämna förslag på beslut som rekommenderade Bygga GWG:s förslag. Alla anbudsförslag anonymiserades och ledamöterna tog ställning och utvärderade dem utan kännedom om vilka företag som skickat in de olika förslagen.

Sidan uppdaterades senast: