Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

helikopter sprider kalk över en sjö.

Helikopter- och båttrafik i samband med kalkning

Kommunens sjöar och vattendrag kalkas med hjälp av båt och helikopter från och med måndagen den 4 april.

Varje vår och höst kalkar vi kommunens sjöar och vattendrag. I vår startar kalkning med båt den 4 april och kalkning med helikopter är planerad att genomföras fredagen den 8 april.

Under dessa dagar kan det bli en del helikopterbuller och båttrafik i våra sjöar.

Motverkar försurning

Varje år kalkas kommunens sjöar och vattendrag för att motverka försurning och för att återskapa de kemiska förutsättningarna i våra vatten för vattenlevande organismer. Försurning innebär att pH-värdet i en sjö eller ett vattendrag sjunker lägre än vad som är naturligt. Främsta orsaken till försurningen är utsläpp av svavel- och kväveföreningar. Försurningen påverkar vårt växt- och djurliv. Kalken sprids med hjälp av helikopter och båt.


Läs mer om kommunens arbete med kalkning av våra sjöar.

Sidan uppdaterades senast: