Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Nya besked från Migrationsverket angående boendeplatser

På kort tid tog kommunen fram evakueringsboende för Ukrainska flyktingar på uppdrag av Länsstyrelsen via Migrationsverket. Nu har Migrationsverket meddelat att Gislaved inte är en av de kommuner som kommer ta emot flyktingar i närtid.

Igår fick kommunen en skrivelse från Migrationsverket där myndigheten förklarar att man ändrat sin prognos för hur många evakueringsplatser man behöver. I nuläget prioriteras boenden i de delar av landet där Migrationsverket har kontor. Det innebär att de platser som tagits fram i vår kommun inte kommer att användas i nuläget.

På kort tid iordningställdes Östergården i Anderstorp till ett evakueringsboende för cirka 60 ukrainska flyktingar. Ett intensivt arbete tillsammans med flera aktörer gjorde det möjligt.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit och hjälpt till under de senaste veckorna. Vi har fått ovärderlig hjälp från privatpersoner, frivilligorganisationer och kyrkan som ställt upp på ett fantastiskt sätt, säger Anders Holmqvist, samordnare för den uppkomna flyktingsituationen.

Nytt behov kan uppstå med kort varsel

I brevet skriver Migrationsverket att antalet människor som flyr från Ukraina till Sverige kan öka med kort varsel. Därför är det möjligt att Migrationsverket kommer att behöva hjälp med boendeplatser längre fram, även från de kommuner som de just nu inte behöver stöd från.

- Vi kommer att ha kvar våra 60 platser på Östergården, men övriga platser kommer att pausas tills vidare. Vi följer utvecklingen noga och vi står redo att agera snabbt om förutsättningarna förändras igen, säger Anders Holmqvist.

Anders berättar vidare att uppslutningen och viljan att hjälpa till har varit stor. Tack vare all hjälp är kommunen rustad för att kunna ta emot upp till 250 flyktingar, om behovet skulle uppstå.

Sidan uppdaterades senast: