Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ett flygfoto över planområdet för förslaget.

Ny detaljplan för att utveckla idrottsanläggning

En ny detaljplan i Smålandsstenar ska pröva och säkerställa markanvändningen för idrottsändamål. Tyck till om förslaget fram till den 20 maj.

Den nya detaljplanen för del av Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet ska säkerställa markanvändningen och möjliggöra för ytterligare byggrätter för Smålandsstenars Tennisklubb (STK). Förslaget innebär en möjlighet att utveckla idrottsanläggningen med bland annat en ny padelhall. Planområdet ligger i den nordöstra delen av Smålandsstenars tätort och omfattar en yta på cirka 2 hektar.

Har du synpunkter på förslaget?

Samrådstiden för detaljplanen är 5 april till 20 maj. Under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Du kan se detaljplanen digitalt i receptionen på kommunhuset i Gislaved eller
ta del av förslaget här på vår webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

eller via e-post till kommunen.

Senast den 20 maj ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Välkommen på samrådsmöte!

För utbyte av information och synpunkter på förslaget, bjuder vi in till ett samrådsmöte. Ingen anmälan krävs, välkommen!

Datum: tisdagen den 26 april
Tid: 18.30
Plats: Smålandsstenars Tennisklubbs lokal, Hörsjögatan 37 i Smålandsstenar

Sidan uppdaterades senast: