Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Drottningen delas ut certifikat till Hagagårdens medarbetare.

Från vänster: Wilhelmina Hoffman rektor Silviahemmet, Ann Samberg undersköterska/verksamhetsledare Hagagården, Loc Thi Tran undersköterska Hagagården, Karin Makkonen enhetschef Hagagården, H.M. Drottning Silvia, Mary Kris Corambao Andersson undersköterska Hagagården, Maria Schleiff, undersköterska Hagagården, Ulrika Granér, Silviahemmet. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

Drottningen överlämnade certifikat för god demensvård

Fredag den 1 april delade Drottningen ut Silviahemmets certifikat för god demensvård till Hagagården. Ceremonin hölls Västra Torsås kyrka i Lönashult.

Medarbetare på Hagagården har under det senaste året genomgått utbildning i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. I fredags fick de ta emot sina certifikat av Drottningen. Under ceremonin höll Drottningen tal där hon bland annat sa:

– Kunskap kan göra det som är svårt lite lättare. Kunskap släpper in ljus där det är mörkt. Och kunskap är också vägen till en bättre vård och omsorg för demenssjuka, H.M. Drottningen.

Enligt Silviahemmets vårdfilosofi är målet att uppnå högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras närstående. Silviahemmet vill att utbildning ska stärka personalens kompetens och på så vis förbättra livskvaliteten hos äldre.

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse

Utbildningen har finansierats av Familjen Kamprads stiftelse Länk till annan webbplats. som gav bidrag till en större utbildningssatsning för personal inom äldreomsorgen i Småland. Vi är en av tre kommuner som fick erbjudandet om att ingå i denna satsning tillsammans med Stiftelsen Silviahemmet.

– Vi är stolta och hedrade över att fått ta del av denna utbildningssatsning, säger Karin Makkonen, enhetschef på Hagagården. Vi har lärt oss jättemycket! Jag är stolt över alla mina medarbetare som tagit sig igenom utbildningen. Nu kan vi ge våra hyresgäster och deras närstående en ännu bättre vård och ökad livskvalité.

Personcentrerad vård

Karin Makkonen och medarbetare på Hagagården berättar att Silviahemmets vårdfilosofi grundar sig i en mer personcentrerad vård. Varje enskild individs behov tillgodoses och personalen arbetar på ett mer personcentrerat sätt. Exempelvis fokuserar man mer på de funktioner som fungerar bra hos individen, och underhåller dessa. I utbildningen har personalen också fått lära sig mer om hur de kan kommunicera och skapa goda relationer med närstående. Det är viktigt att personens närstående blir involverade i vården för att öka förståelsen för vilka behov som finns och men också för att ta hänsyn till deras önskemål.

– Personcentrerad vård innebär att vi ser varje person som en egen individ. Eftersom det kan skifta väldigt mycket från olika personer och hur man insjuknar i demenssjukdom är det viktigt att vården också är anpassad efter varje person, säger Karin Makkonen.

Om utbildningen

Utbildningen genomfördes under hösten 2021. I tre dagar kom Silviahemmets Ulrika Granér till Torghuset i Smålandsstenar för att utbilda 38 medarbetare. Efter genomförd utbildning fick alla göra ett test för att sedan ta emot sitt kursbevis. Sex medarbetare har fått gå en reflektionsledarutbildning för att kunna leda en grupp medarbetare i det fortsatta arbetet. Målet är att hela arbetsgruppen ska jobba på ett liknade sätt, vilket gynnar hyresgäster, närstående och personal.

Silviahemmets vårdfilosofi bygger på fyra hörnstenar: personcentrerad vård, teamarbete, anhörigstöd samt kommunikation och relation. Utbildningen genomförs i tre steg med efterföljande handledning av reflektionsledare.

  • Steg 1 - alla medarbetare på enheten deltar i en tredagars utbildning utifrån utbildningsresan ”Leva med demenssjukdom”.
  • Steg 2 - enhetschef och arbetsledare får en heldagsutbildning med inriktning på Silviahemmets vårdfilosofi. Betoningen ligger på att leda teamarbete.
  • Steg 3 - tredagars reflektionsledarutbildning för minst två undersköterskor per avdelning.

Certifieringsprocessen

Hagagården är nu certifierad för god demensvård och certifikatet är ett bevis på genomförd utbildning. Certifikatet är giltigt i tre år, därefter förnyas det genom kompletterande utbildning av personal.

Silviahemmets certifieringssystem fokuserar på tre områden som har identifierats som viktiga delar för att uppnå hög kvalitet i vård och omsorg: utbildad personal, gott ledarskap och en gemensam vårdfilosofi/syn- och arbetssätt.

Läs mer om Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen och har sedan starten verkat för att höja kunskap och kompetens inom demensområdet. Det görs bland annat genom regelbundna utbildningar för medarbetare i vård och omsorg, samt närstående. Läs mer om Silviahemmet på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: