Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

En ung och en äldres händer som håller varandra

Mer tid till personlig vård och omsorg genom hemtjänstens samarbete

Hemtjänsten har under det senaste året samarbetat med Samhall AB kring städtjänster för att undersköterskor ska kunna få mer tid till personlig omsorg för brukaren.

För att vården och omsorgen av våra brukare med hemtjänst ska fortsätta fungera, behövs fler som kan ta hand om och vårda brukarna. Inom hemtjänsten jobbar vi hela tiden med att hitta lösningar som hjälper oss att kvalitetssäkra kompetensen, men också förbättra arbetsmiljön för personalen. Som ett led i detta arbete har vi under det senaste året haft ett samarbete med Samhall AB. 

Rätt använd kompetens

Samarbetet innebär att hemtjänsten har lämnat över arbetsuppgifter som har med städning att göra till Samhall AB. Därmed kan undersköterskorna använda sin kompetens på ett mer effektivt sätt än tidigare och får mer tid till personlig omsorg.

– Nu får vi undersköterskor större möjlighet att arbeta med det som vi faktiskt är utbildade för. Numera är det till exempel lättare att prioritera andra uppgifter så som social aktivering och rehabilitering, säger Madeleine Klasson, undersköterska Gislaveds hemtjänst.

Ett samarbete med många fördelar

Samarbetet har utförts i form av ett pilotprojekt och har omfattat hemtjänsten i Anderstorp, Gislaved samt Smålandsstenar. Efter ett år kan vi se fördelar med förändringen, både för brukaren som får mer tid med personlig vård och omsorg och för undersköterskorna som har fått en bättre arbetsmiljö. Från och med 1 februari 2022 har samarbetet därför blivit permanent och omfattar nu hemtjänsten i hela kommunen.

– Samarbetet har fungerat bra och vi är positiva till att det nu har blivit en permanent lösning, säger Alma Maslan, enhetschef i ordinärt boende.

Sidan uppdaterades senast: