Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bild på kommunhuset exteriör

Foto: Symbolbilder

Välkommen till årsstämmor för kommunens bolag

Tisdagen den 3 maj har kommunen årsstämmor med de kommunala aktiebolagen. Du som kommuninvånare är välkommen att delta.

Bolagsstämmorna hålls i kommunhuset i Gislaved, sammanträdesrum Nissan och är öppna för allmänheten, som är välkommen att närvara.

Kommunen har fem kommunala helägda aktiebolag. I varje aktiebolag ska aktieägarna samlas minst en gång om året i en så kallad årsstämma eller bolagsstämma. Stämman är det högsta beslutande organet i bolaget. Varje år håller därför respektive bolag en årsstämma som avhandlar föregående verksamhetsår.

Bolagsstämmor

Hålltider

Bolag

cirka 16.05

Gislaved Energi Koncern AB inkl. dotterbolag

cirka 16.30

Enter Gislaved AB

cirka 16.50

AB Gislavedshus

cirka 17.10

Gisletorp Lokaler AB

cirka 17.30

Gislaveds Kommunhus AB

Sidan uppdaterades senast: