Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Nytt hr-system ska skapa effektivare arbetssätt

Inkörningsproblem och ofärdiga funktioner är exempel på saker som krånglat inledningsvis. Men när problemen är lösta och vi landat i det nya arbetssättet ska systemet hjälpa oss att bli mer effektiva och digitala i vårt arbete.

I februari sjösattes det nya hr-systemet, HRM Software, i kommunen. Linda Andersson, hr-chef, förklarar varför man bytt system och vilka fördelar systemet kommer att ha på sikt.

– För att klara av de utmaningar vi står inför måste vi lära oss att hitta nya, mer effektiva, arbetssätt. HRM ersätter tre gamla system som använts tidigare för tidsrapportering, lönehantering, sjukfrånvaro och rehabilitering. Nu går vi från papper och penna till ett säkert och modernt system som hanterar alla delar, säger Linda Andersson.

Linda berättar vidare att det nya hr-systemet är modernt och flexibelt vilket passar den kravbild som kommunen satt upp. För att fortsatt vara en attraktiv och modig arbetsgivare behöver vi utnyttja digitaliseringen på bästa sätt. Detta utvecklar våra verksamheter och i förlängningen ökar nyttan för våra invånare.

Med det nya systemet har medarbetare fått nya roller och fått lära sig nya funktioner.

– Det tar tid att lära sig ett nytt system, vi försöker möta upp behovet med olika typer av utbildningsinsatser internt. Vi kommer också kunna utveckla systemet tillsammans med leverantören, vilket är en stor fördel, säger Linda Andersson.

Eftersom det nya systemet ersätter tre tidigare minskas också antal system i organisationen, vilket gör att vi kan följa med i den digitala utvecklingen framöver. En annan fördel med ett system som är helt digitalt är informationssäkerheten. Kommunens medarbetare ska känna sig trygga med att personliga handlingar vid exempelvis ett rehabiliteringsärende är bättre skyddade än tidigare.

Utmaningar med inkörningsproblem

Vid stora systembyten finns det utmaningar och även om man testkört systemet innan har några saker blivit fel. Man arbetar nu intensivt tillsammans med leverantören för att lösa de problem som dykt upp.

– Jag förstår att medarbetare har frågor och känner stor frustration när något blir fel. De personer som fått en felaktig utbetalning är högsta prioritet i den interna supporten, säger Linda Andersson.

De tre första löneutbetalningarna är gjorda men det är fortfarande vissa delar som inte riktigt kommit på plats.

– Vi arbetar tillsammans med leverantören för att lösa det som ännu inte fungerar i systemet. Problemen som uppstått beror bland annat på att det varit en större utmaning än väntat att flytta över information från det gamla systemet till det nya, berättar Linda Andersson.

Sidan uppdaterades senast: