Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Personer som föreläste under kvällen.

Madelen Kjell, räddningstjänsten, Sofi Fast, Andreas Sjöqvist och Johan Birgersson från polisen samt Peter Dubrefjord, säkerhetsutvecklare.

Grannsamverkan – för ökad säkerhet och mindre brott

Gemensam träff med polis, kommun och räddningstjänst för att prata om trygghet, hur vi tillsammans kan förebygga brott och olyckor samt kommunens förebyggande brottsarbete.

Under måndagskvällen bjöd polisen, räddningstjänsten och kommunen in till en träff med kontaktpersoner för grannsamverkan. Kvällen handlade om brottstrender, brandkunskap, hemberedskap, hjärtstartare och pågående brottsförebyggande arbete i kommunen.

– På grund av coronapandemin var det ett par år sedan vi kunde träffas på det här viset, säger Peter Dubrefjord, säkerhetsutvecklare. Det är en viktig kväll för att prata om trygghet i vårt samhälle och hur vi tillsammans kan förebygga brott och olyckor. Polisen vill ge aktuell information om brottstrender men också visa goda exempel på grannsamverkan som man kan ha nytta av i sitt område.

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde för att stärka tryggheten och säkerheten. Det är ett samarbete mellan de boende, polisen och kommunen. Sofie Fast och Andreas Sjöqvist från polisen föreläste under kvällen och berättade att det är engagemanget i området mellan grannar och fastighetsägare som är viktigast. Ett aktivt grannsamverkansarbete påverkar brottsstatistiken positivt och ökar säkerheten i området. Sofie Fast berättade vidare att:

– Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Om de som bor i området är uppmärksamma och har kunskap om hur man skyddar sig försvårar det för tjuven.

Grannsamverkan handlar inte enbart om att skydda mot inbrott utan man kan göra andra observationer som kan vara av intresse för polisen. Exempelvis kan kontaktpersonen för ett grannsamverkansområde snabbt sprida viktig information i sitt område som skickats från polisen. Under kvällen tipsade också polisen om att prata med sina grannar och påminna varandra om att vara försiktig när det gäller bedrägeribrott. Vem som helst kan bli utsatt och lurad av bedragare. Hjälp till att sprida information och påminn varandra så kan vi tillsammans förebygga bedrägeribrott.

Besök webbplatsen för grannsamverkan om du vill veta mer eller starta upp ett nytt grannsamverkansområde. Länk till annan webbplats.

Polis, räddningstjänst och kommun föreläste under kvällen.

Kommunens brottsförebyggande arbete

Kommunen arbetar aktivt för att förebygga brott och skapa trygghet för alla som bor, besöker och vistas i vår kommun. Under våren påbörjades ett arbete med att kartlägga otrygghet över hela kommunen, detta görs tillsammans med andra aktörer och verksamheter. Målet är att ta fram en gemensam lägesbild som sedan kan ligga till grund för vilka åtgärder som kan göras.

En viktig del av lägesbildsarbetet är att systematiskt samla in fakta för att sedan kunna analysera vad som sker och hur kommunen kan arbeta för att höja säkerheten. Lägesbilden kommer också göra nytta för polisen och andra aktörer som arbetar ute i kommunen. De kan vara synliga och patrullera på de platser som förekommer i lägesbilderna och på så vis bidra till att öka tryggheten och förhindra brott.

Samverkan mellan flera aktörer

Vi jobbar också förebyggande med barn och ungdomar för att förhindra att dessa kommer in på en brottslig bana. Förutsättningen för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete är en långsiktig samverkan mellan kommunen, andra myndigheter, organisationer och enskilda. Exempel på sådant arbete i vår kommun är SSPF som står för skola, socialtjänst, polis och fritid. SSPF är en gemensam satsning för att förebygga brottslighet och drogmissbruk bland unga genom att ge stöd till främst unga som befinner sig i riskzonen. Arbetet började i projektform har nu blivit en permanentad verksamhet. Andra exempel är vår fältverksamhet och föreningsvandring där ”vuxna på stan” kan vara förebilder och ge stöd.

Det brottsförebyggande arbetet i kommunen handlar också om att vidta åtgärder som minskar antalet tillfällen för brott och öka riskerna för förbrytaren att bli upptäckt. Det kan exempelvis vara enkla åtgärder som att klippa ner buskage för tydligare sikt eller lysa upp en gata eller gränd bättre. Vi jobbar också förebyggande med barn och ungdomar för att förhindra att dessa kommer in på en brottslig bana.

Sidan uppdaterades senast: