Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Från vänster Fredrik Svenningsson (L), Emanuel Larsson (KD), Carina Johansson (C) och Anton Sjödell (M).

Planeringsdirektiv inför 2023

Kommunstyrelsen godkände under sammanträdet den 4 maj ett förslag till Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2026. Beslut tas av kommunfullmäktige den 19 maj.

Varje år görs ett planeringsdirektiv i kommunen som löper för ett år framåt med en plan på tre år. Där anges vilka mål som sätts, vilka kvalitetsfaktorer som gäller samt vilka medel som varje nämnd har för att bedriva sitt grunduppdrag. I förslaget till Planeringsdirektiv för 2023 med plan för 2024-2026 finns bland annat ett par nya kritiska kvalitetsfaktorer och anpassning av socialnämndens budgetram för 2023 med ett tillskott på 26 miljoner.

Representanterna från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Westbopartiet deltog inte i beslutet utan återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

– Vi känner oss väldigt nöjda med förslaget. Det är en bra och genomtänkt plan framåt, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande. I planeringsdirektivet finns mer pengar till socialnämnden för att möta de ökade behoven men också utrymme till nödvändiga investeringar. Det är oerhört centralt att vi gör dessa investeringar för att möta framtidens behov och utmaningar därmed skapar vi en ännu bättre attraktiv kommun och skapar förutsättningar att öka antalet kommuninvånare.

Investeringar för att öka kommunens attraktivitet

Kommunens ekonomiska resultat från 2020 och 2021 samt god grundekonomi skapar möjlighet till en hög investeringsnivå för perioden 2020-2030. Det är viktigt för att öka attraktiviteten över hela kommunen för att locka yngre till våra kommun, menar Anton Sjödell (M).

– Det är väldigt glädjande att vi har en så bra grundekonomi så att vi kan möta behovet från socialnämnden, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Men vi ska komma ihåg att även om resultaten är guld värda måste vi möta demografin för att klara utmaningarna framåt. Vi behöver göra investeringar för att öka attraktiviteten och få fler yngre att flytta hit och arbeta.

Övriga allianspartier är också nöjda med förslaget som nu går till kommunfullmäktige för beslut.

– Jag ser det här som en väl avvägd budget som skjuter till resurser där det behövs förstärkningar. En sådan sak är exempelvis socialnämndens arbete med LSS, säger Fredrik Sveningsson (L).

– Det är historiskt att kunna göra dessa åtgärder, mig veterligen har det aldrig skett tidigare. Det känns tryggt och bra, säger Emanuel Larsson (KD).

Sidan uppdaterades senast: