Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kommunen klättrar i miljörankning

Kommunens miljöarbete fortsätter att utvecklas och nu klättrar vi i rankningen Sveriges miljöbästa kommun.

Ett brett strategiskt och hållbart miljöarbete gör att kommunen ökar i Aktuell hållbarhets rankning när det gäller Sveriges miljöbästa kommun.

I mätningen har Sveriges kommuner delats upp i olika kategorier. Gislaveds kommun räknas som en landsbygdskommun och hamnar på en fjärdeplacering av de totalt 55 kommuner som tillhör kategorin.

Det har även gjorts en generell mätning av landets kommuner, oavsett kategori. Bland Jönköpings läns 13 kommuner hamnar Gislaved på en tredjeplats, och jämför vi med alla Sveriges 290 kommuner hamnar vi på plats 77. Det är en förbättring jämfört med förra årets placering som var 116.

– Det är roligt att arbetet ger resultat. Vi behöver alla ta ett ansvar för att kommunen utvecklas på ett sätt som ger goda förutsättningar både idag och i framtiden. Miljö- och klimatfrågorna är centrala i detta arbete, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Gemensamma satsningar är viktiga

En miljösatsning som har gjorts är kommunens arbete med fastighetsnära insamling. Att invånare idag kan slänga skräp och förpackningar i direkt anslutning till sina boenden, gör att vi idag återvinner i större uträckning än tidigare.

Kommunen har också arbetat med ekosystemtjänster inom samhällsplaneringen, utfasning av fossila bränslen för bilar och även med att minska kemikalieanvändningen inom lokalvården.

– Det är så bra att vi förflyttar oss framåt i dessa viktiga miljö- och klimatfrågor. Det är ju vårt gemensamma arv till barn och barnbarn vi talar om, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Fortsatta utmaningar

Trots att arbetet har gett en- positiv effekt finns det fortsatta utmaningar inom till exempel hållbart resande, cirkulär ekonomi och att öka lokal förnyelsebar energiproduktion. Det är viktigt att både offentliga, ideella och privata aktörer arbetar tillsammans för att komma vidare inom dessa områden.

Kommunens hållbarhetsarbete

I kommunen finns ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor och ambitionen att utveckla en attraktiv och hållbar kommun är stark. Under år 2021 antogs en strategi för hållbar utveckling. Den utgör övergripande inriktningar och strategiska ställningstaganden för hur kommunen ska bidra till att nå målen för bland annat hållbar utveckling och Agenda 2030.

Ta del av vår strategi för hållbar utveckling.

Rådet för hållbar utveckling

Under 2021 inrättades även ett råd för hållbar utveckling som är ett samverkansorgan till kommunstyrelsen. Rådet är en arena för samverkan där vi tillsammans kan enas om vad vi ska prioritera för att få ett mer hållbart samhälle och en hållbar utveckling i kommunen som geografisk plats.

Läs mer om rådet för hållbar utveckling.

Hållbarhetsveckan

Sedan 2016 arrangerar kommunen tillsammans med andra aktörer en vecka med fokus på hållbarhet. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om de globala målen för hållbar utveckling. Veckan ska inspirera och engagera invånare samt medarbetare till en mer hållbar framtid. Årets hållbarhetsvecka hålls vecka 39 och har temat mat och klimat.

Läs mer om hållbarhetsveckan.

Sidan uppdaterades senast: