Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Till höger syns en grillstuga och till vänster en bänk. I bakgrunden syns Nissan.

Välkommen att besöka nyrenoverade Holmen

Efter att kommunen tog över driften av Holmen för ett och ett halvt år sedan har området renoverats och rustats upp. Nu finns bland annat en ny lekplats, utegym och nya grillplatser. Välkommen hit!

I början av 2021 blev kommunen ägare till friluftsområdet Holmen i Gislaved. Förvaltare på fastighet- och serviceförvaltningen Pär Sandberg, berättar om kommunens vision att göra den vackra platsen intill Nissan mer attraktiv och tillgänglig för alla, såväl invånare som besökare.

– Vi vet att Holmen har varit en betydelsefull plats för kommunens invånare sedan en lång tid tillbaka. Därför kändes det viktigt att göra något bra av Holmen och ta vara på platsen och läget intill Nissan, berättar Pär Sandberg.

En plats för alla

Efter att en besiktning gjorts av området och byggnaderna, visade det sig att mycket var i dåligt skick och behövdes rustas upp. Det gula enplanshuset revs, liksom grillplatserna och lekplatsen.

När renoveringen nu drygt ett år senare är så gott som färdigställd, finns totalt fyra grillplatser, varav två av dem finns i nybyggda grillstugor. Den gamla lekplatsen har ersatts med en ny som innehåller såväl gungor och rutschkana, som klätterställning och sandlåda. Förutom lekplatsen har även ett utegym tillkommit.

– Tanken med utegymmet intill lekplatsen var att vi ville skapa en plats för alla. Nu kan exempelvis en förälder träna medan barnen leker på lekplatsen bredvid, förklarar Pär.

En klätterställning med rutschkana och en gungställning till höger.

Renoverad caféstuga och tillgänglighetsanpassad toalett

På området finns också en röd stuga som tidigare bland annat har använts som cafélokal. Stugan har nu genomgått en renovering och fått nytt tak och nya fönster. Fönsterrutorna är specialbeställda i en äldre modell för att efterlikna de gamla fönstren och bevara husets ursprungliga utseende. Klockstapeln som funnits på Holmen sedan tidigare har även den fått sig ett lyft.

Precis som tidigare finns det en byggnad med toaletter. De har nu tillgänglighetsanpassats och en ramp till dörren har tillkommit. Normalt hålls toaletterna låsta, men framöver planeras att införa ett bokningssystem för besökare. På så sätt ska exempelvis föreningar och sällskap kunna hyra toaletterna vid längre besök på Holmen. 

Har du frågor om bokning av toaletterna redan nu, är du välkommen att ringa till kontaktcenter på telefon 0371-81 000.

Nysått gräs

Runt lekplatsen och utegymmet finns byggstaketet fortfarande kvar. Det beror på att nytt gräs har såtts. Besökare ombeds att använda grusgångarna och undvika att gå på den nysådda marken. När gräset vuxit upp kommer staketet att tas bort.

Sidan uppdaterades senast: