Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Carina och hennes två adepter från Uganda.

Från vänster: Hilda Maate Businge, Carina Johansson och Nusifah Nabasiita

Politiker från Uganda besöker mentor i Gislaved

Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) är mentor för två kvinnliga politiker i ett internationellt ledarprogram. Nu har hennes två adepter från Uganda besökt Gislaved.

Carina Johansson är en av tio ledande politiker i Sverige som ingår i ett internationellt program för kvinnliga politiska ledare. I programmet medverkar 20 deltagare från samarbetsländer i Afrika, Asien och Östeuropa. Under 12 månader ska de få coachning, utbildning och stöttning för att bli bättre ledare och politiker. Nu har deltagarna besökt Sverige för att få ökad kunskap och utbyta erfarenheter om välfärd, demokrati och politiskt ledarskap.

– Att få chansen att vara med i ledarskapsprogrammet är fantastiskt roligt! Jag kan bidra till att utveckla och stötta kvinnor i ledande positioner. Tack vare programmet får jag en bredare kunskap om hur det är att vara politiker i andra länder, vilka olika villkor och förutsättningar vi har att vara kvinnliga toppolitiker, säger Carina Johansson.

Gemensam middag på Smålandsstenar hotell.

Middag tillsammans med en grupp kvinnor i olika ledande positioner på Smålandsstenar hotell.

Besök i Sverige och Gislaved

Besöket i Sverige började med en veckas utbildning i Stockholm för alla deltagare. Utbildningen bestod av föreläsningar, interaktiva möten och studiebesök. Sedan anslöt alla mentorer för att under två dagar lära känna varandra, delta i workshops och utbyta erfarenheter. Som avslutning fick deltagarna skugga sin mentor under två dagar.

Carina Johansson tog med sina två adepter, Hilda Maate Businge och Nusifah Nabasiita på olika studiebesök runt om i kommunen. Under första dagen besökte de bland annat återvinningscentralen i Mossarp, fjärrvärmeanläggningen på Gislaveds Energi, Isaberg Mountain Resort och Bergo Flooring i Anderstorp. Dagen efter besökte de bland annat reningsverket, Kulturplatån och Musikskolan i Gislaved.

Deltagarna hade aldrig tidigare varit i Sverige och njöt av den vackra naturen och alla vänliga människor. De berättar att de har mycket att lära sig när det gäller återvinning, energi och elförsörjning.

– Det var så spännande att se hur man använder biobränsle från skogen för att värma upp bostäder, jag blir verkligen inspirerad av att se vilka möjligheter som finns, säger Hilda Maate Businge och tittar nyfiket runt i anläggningen på Gislaveds Energi.

Stora skillnader men gemensamma utmaningar

Förutsättningarna för att vara en kvinnlig politiker i Uganda skiljer sig mycket från Sverige. Mutor och korruption tillhör vardagen och stundtals är det ett väldigt hårt klimat. Det kan till och med vara förknippat med livsfara att engagera sig politiskt.

– Det är en stor risk att vara politiker hemma i Uganda, du kan bli mördad för din politiska tillhörighet, berättar Nusifah Nabasiita, som är oppositionsråd i sin hemort. Men det är ett viktigt uppdrag. Jag vill inspirera andra kvinnor och vara en förebild för unga som vill engagera sig politiskt.

En annan stor skillnad som deltagarna upplevt under sitt besök i Sverige är den goda dialogen mellan politiker och det nära samarbetet med tjänstepersoner. Hilda och Nusifah berättar att svenska politiker är duktiga på att samarbeta och har stor tillit att medarbetare gör ett gott jobb. När de kommer tillbaka från sitt Sverigebesök vill de båda två sträva efter mer transparens och jämlikt deltagande i sina organisationer.

– Trots olikheterna delar vi många utmaningar och jobbar med samma frågor, säger Carina Johansson. Under de här dagarna har vi pratat mycket om kvinnors förutsättningar och demokratiarbetet. Vi har också fokuserat på Agenda 2030 och vissa av målen.

Mentorskap som utvecklar och inspirerar

Under dagarna i Stockholm delade mentorerna med sig av sina erfarenheter och hade dialog och workshops med deltagarna. Som mentor märker Carina Johansson att hon har mycket att tillföra efter sina många år inom politiken. Bland annat pratade de om vikten av samarbete med andra partier och att ha en god dialog.

– För mig är det jätteviktigt att kunna göra en sån här insats av min politiska tid. Det är spännande att lära känna kvinnliga politiker från andra länder och tillsammans bygger vi ett fantastiskt nätverk. Vi delar värdefulla erfarenheter och lär av varandra, säger Carina Johansson.

I höst kommer alla deltagare att träffas igen för en uppföljning i deltagarnas hemland. Fram tills dess kommer mentorer och deltagare att ha kontakt via e-post och sociala medier för att diskutera vidare och dela med sig av tips och råd.

Fakta om programmet

Det är åttonde gången som programmet anordnas med Sveriges kommuner och regioner (SKR) som samarbetspart och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) som ansvarig. De internationella politikerna har varsin mentor i form av en svensk ledande politiker. Ledarprogrammet är 12 månader långt. I programmet ingår bland annat förändringsledning, politiska processer och Agenda 2030.

Hilda, Carina och Nusifah vid dammarna.

Sidan uppdaterades senast: