Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Karta över nya planeringszonerna, Gislaveds kommun ligger strax innanför planeringszonen kring Ringhals kärnkraftverk.

Kartan visar vilka områden som ingår i planeringszonen från 1 juli.

Kommunen ingår i nya beredskapszoner runt kärnkraftverk

Från den 1 juli 2022 gäller nya beredskapszoner runt svenska kärnkraftverk. Det ska förenkla utrymning, inomhusvistelse och intag av jodtabletter vid en kärnkraftsolycka. Läs mer om de nya beredskapszonerna.

Nyligen har nya beredskaps- och planeringszoner kring kärnkraftverken i Sverige implementerats. Om en kärnkraftsolycka skulle inträffa kan en förstärkt planering förbättra möjligheterna att skydda människor som påverkas. Med de nya zonerna uppfyller Sverige internationella krav på beredskap samtidigt som lärdomar från kärnkraftsolyckan i Fukushima har omhändertagits.

Nya planerings- och beredskapszoner

Området kring kärnkraftverket är indelat i två beredskapszoner – en inre och en yttre beredskapszon. Närmast kärnkraftverket finns den inre beredskapszonen som sträcker sig ungefär fem kilometer ut från kärnkraftverket. Området ut till 25 kilometer från kärnkraftverket kallas för den yttre beredskapszonen.

Utöver beredskapszonerna finns också en planeringszon. Planeringszonen sträcker sig ungefär 100 kilometer från kärnkraftverket. I Jönköpings län ingår följande kommuner i planeringszonen kring Ringhals:

  • Gislaveds kommun
  • Gnosjö kommun
  • Delar av Värnamo kommun (gräns öster om Bredaryd och Forsheda)

I de områden som ingår i planeringszonerna ska strålningsmätningar kunna genomföras efter en olycka. Det ska också finnas en planering för att vid behov dela ut extra jodtabletter och en planering för eventuell inomhusvistelse. Det är Länsstyrelsen som har det huvudsakliga ansvaret för räddningstjänst, sanering och för att skydda allmänheten i planeringszonen.

Beredskap vid olycka på kärnkraftverket

Den som bor eller vistas nära ett kärnkraftverk ska vara väl förberedd om en kärnkraftsolycka inträffar. En kärnkraftsolycka kan leda till utsläpp av radioaktiva ämnen som kan skada människor och miljö. Det är Länsstyrelsen tillsammans med kommunen som har ansvar för att skydda allmänheten vid en kärnkraftsolycka. Det vilar också ett ansvar på dig som invånare att vara införstådd med vad som gäller.

Mer information om beredskaps- och planeringszoner finns på Länsstyrelsen Jönköpings webbplats Länk till annan webbplats..

Frågor och svar om beredskaps- och planeringszoner finns att läsa på Strålskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterades senast: