Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Medarbetare på vatten-och avloppsavdelningen står framför den nya personalbyggnaden i färd med att klippa av invigningsbandet.

Från vänster: Stefan Cerek, projekt- och utvecklingsledare vatten och avlopp, Susanne Norberg, bygg- och miljöchef och tf. teknisk chef, Håkan Josefsson, ordförande tekniska nämnden, Peter Naij, ägare NaijBygg och Bo Nilsson, driftschef vatten- och avloppsanläggningar.

Ny personalbyggnad med smarta tekniklösningar

I den nya personalbyggnaden vid reningsverket i Gislaved är det fokus på nytänk och hållbarhet. Förutom nya kontorsplatser rymmer lokalen bland annat toaletter som spolas med regnvatten och omklädningsrum med smarta hygienlösningar.

Onsdagen den 22 juni klipptes invigningsbandet för den nya personalbyggnaden vid reningsverket i Gislaved. Medarbetare från tekniska förvaltningen var på plats för att för att första gången se den färdiga lokalen. En av dem var Stefan Rosander, drifttekniker på reningsverket, som är mycket glad för att det satsats på ett nytt personalutrymme. De senaste fyra åren har reningsverkets personal haft sina arbetsplatser i provisoriskt uppställda baracker på reningsverkets område.

– Personalutrymmet som vi hade före vi flyttade till barackerna fick vi lämna på grund av arbetsmiljöproblem. Vi hade bland annat problem med lukten från avloppsreningsverket som ligger i samma byggnad. Att vi nu med den nya byggnaden har fått en permanent lösning och kan lämna barackerna känns helt fantastiskt, säger Stefan Rosander.

I den nya personalbyggnaden på 240 kvadratmeter ryms ett öppet kontorslandskap med fyra kontorsplatser, ett modernt kök, omklädningsrum för dam och herr samt ett konferensrum för upp mot 24 personer. Det finns också ett teknikrum för de tekniska speciallösningar som gjorts.

Ett öppet kontorslandskap med plats för fyra personer. Tre av medarbetarna på reningsverket packar upp flyttkartongerna som står på golvet bredvid skrivborden.

Stefan Rosander, till höger i bild, packar upp i det nya kontorsutrymmet som han ska dela med bland andra Hannah Steinhausen och Theodor Ekman Larsson, till vänster.

Vatten- och energismarta lösningar

Projektet med att bygga en ny personalbyggnad startade redan år 2020. Då började Stefan Cerek, projekt-och utvecklingsledare på tekniska förvaltningen vatten och avlopp, tillsammans med medarbetarna på reningsverket, spåna på idéer och olika alternativ. Målet var en smart byggnad med praktiska men också tekniska lösningar.

– Med projektet ville vi tänka nytt och hållbart och visa att det går att göra smarta lösningar när det gäller energi- och vattenförbrukning, berättar Stefan Cerek. Vi tror att denna typen av lösningar kommer bli vanligare i framtiden, och hoppas att andra kan inspireras av oss.

Toaletter som spolas med regnvatten

En av de mest anmärkningsvärda lösningarna är att toaletterna i byggnaden spolas med regnvatten eller renat avloppsvatten istället för dricksvatten, som man normalt spolar med. Regnvattnet skickas från en reservoar som finns i garagebyggnaden intill. Vattnet samlas in på garagetaket och rinner ner i reservoaren som i sin tur skickar vidare vattnet in till personalbyggnaden. Reservoaren rymmer 400 liter vatten, vilket räcker till cirka 100 spolningar. Skulle reservoaren vara tom på regnvatten, exempelvis vid torrväder, fylls den istället med renat avloppsvatten från reningsverket.

Självförsörjande på värme

Liksom resten av reningsverket, värms den nya personalbyggnaden upp med hjälp av rötgas från avloppsreningsverkets rötkammare. Tack vare ett ventilationsaggregat i teknikrummet kan minst 80 procent av värmeluften återvinnas. Istället för att värmeluften försvinner ut från byggnaden, cirkulerar den och behöver på så sätt inte värmas upp igen.

– Vi köper ingen värme utan värmer upp både reningsverket, garaget och personalbyggnaden själva. Att vi dessutom kan fånga upp och återvinna värmeluften, gör att vi kan spara mycket energi, säger Stefan Cerek.

Reservoar där regnvattnet från taket samlas.

I reservoaren på garagebyggnadens övervåning samlas regnvattnet som används för att spola i personalbyggnadens toaletter.

Satsat på hygienen

Personalbyggnaden har två ingångar. Förutom den vanliga entrén finns också en grovingång där omklädningsrummen ligger, ett på vardera sida. Via grovingången kan personalen som varit ute i reningsverket och arbetat, ta sig direkt in till respektive omklädningsrum utan att dra in smuts vid kontor- och köksdelen.

Väl inne i omklädningsrummet är rummet uppdelat i två delar, där ena halvan rymmer skåp för arbetskläder och den andra skåp för privata kläder. Det finns två ingångar till omklädningsrummet för att inte behöva gå mellan de olika sidorna och på så sätt dra med sig onödig smuts. I mitten av rummet finns en passage med en dusch. 

– Att projektet pågått samtidigt som coronapandemin har gjort att vi satsat lite extra på hygienen, förklarar Stefan Cerek. Tanken med omklädningsrummen är att skilja på det som är rent och det som är smutsigt. Personalen som varit i reningsverket kan gå genom groventrén in till omklädningsrummet, ta av sina arbetskläder i skåpen, ta en dusch och sedan gå över till den "rena" sidan och ta på sig sina privata kläder. Personen kan sedan ta den andra dörren ut från omklädningsrummet och kommer då ut till korridoren vid groventrén.

Ytterligare satsningar som gjorts på hygienen i omklädningsrummet är ventilationen i skåpen som ständigt gör att luften cirkulerar. Handfaten på toaletterna i omklädningsrummen är utrustade med stora handfat och automatiska blandare för att på ett enkelt sätt kunna tvätta händer och armar utan att röra kranen.

Nya medarbetare är positiva

Hannah Steinhausen och Theodor Ekman Larsson är båda två nya medarbetare på reningsverket i Gislaved där de arbetar som driftingenjörer. De ser positivt på att komma till en arbetsplats där man satsat på medarbetarna och arbetsmiljön.

– Det känns såklart jättekul att komma till en arbetsplats med nya och fräscha lokaler, det gör ju att man känner sig uppskattad som medarbetare. Jag och Theodor är inte ute på verket så mycket utan sitter mest på kontoret och jobbar, så det känns viktigt att ha ett trevligt ställe att sitta på. Jag tror att vi allihop kommer trivas superbra här, säger Hannah Steinhausen.

Kollegan Theodor instämmer med Hannah.

– Att ha en god arbetsmiljö är viktigt så jag är jätteglad över våra nya lokaler, säger Theodor Ekman Larsson.

Sidan uppdaterades senast: