Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

helikopter sprider kalk över en sjö.

Helikopterbuller i samband med kalkning

Kommunens sjöar och våtmarker kalkas med hjälp av helikopter från och med måndagen den 22 augusti.

I samband med kalkningen kan en del helikopterbuller förekomma från och med den 22 augusti och cirka 10 dagar framåt.

Motverkar försurning

Varje år kalkas kommunens sjöar och vattendrag för att motverka försurning. Försurning innebär att pH-värdet i en sjö eller ett vattendrag sjunker lägre än vad som är naturligt. Främsta orsaken till försurningen är utsläpp av svavel- och kväveföreningar. Försurningen påverkar vårt växt- och djurliv. Kalken sprids med hjälp av helikopter.

Läs mer om kommunens kalkning av sjöar och vattendrag.

Sidan uppdaterades senast: