Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

En hand som kramar en äldre persons händer.

Höjt minimibelopp för dig över 65 år

Från och med 1 augusti får äldre som har insatser enligt socialtjänstlagen höjt minimibelopp. Nya avgiftsbeslut skickas ut i september.

Riksdagen har beslutat att höja minimibeloppet för insatser enligt socialtjänstlagen för personer över 65 år. Förändringen börjar gälla den 1 augusti. Med ändringen vill man säkerställa att pensionärer med låga inkomster och som betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, ska få del av höjningen av bostadstillägget.

Avgiftsberäkningen för biståndsinsatser är individuell och baseras bland annat på din inkomst. Därför innebär ett höjt minimibelopp att du som har biståndsinsatser får ett större belopp som kommunen ska ta hänsyn till vid bedömning av ditt avgiftsutrymme.

  • Du som är ensamstående över 65 år får ett höjt minimibelopp med 300 kronor per månad.
  • Du som är gift eller sambo och över 65 år får ett höjt minimibelopp med 150 kronor per månad.

Nya avgiftsbeslut från 1 augusti

Förändringen av minimibeloppen innebär att kommunen kommer göra om alla avgiftsbeslut för dig som är 65 år och äldre och påverkas av den nya lagändringen. Avgiftsbeslutet gäller från och med 1 augusti 2022 och du som har en inkomstbeprövad avgift, för exempelvis hemtjänst, kommer att få ett nytt avgiftsbeslut hemskickat på posten i början på september.

Inte alla som påverkas

Alla kommer inte påverkas av förändringen utan det beror på hur stort avgiftsutrymme du har i dagsläget. I avgiftsbeslutet ser du om det höjda minimibeloppet påverkar din avgift eller inte.

En eventuell förändring i avgift syns på fakturan avseende augusti månad, som du får i september.

Minimibelopp

Minimibelopp är den summa som ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Höjt bostadstillägg

Från den 1 augusti gäller även höjt bostadstillägg för pensionärer. Bostadstillägget är ett skattefritt tillägg för de som har låg pension och beslutas samt betalas ut av Pensionsmyndigheten.

Sidan uppdaterades senast: