Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ett flygfoto över planområdet för förslaget.

Granskning av detaljplan i Smålandsstenar

En ny detaljplan i Smålandsstenar ska pröva och säkerställa markanvändningen för idrottsändamål inom Hörsjöområdet. Tyck till om förslaget under granskningstiden fram till den 30 september.

Den nya detaljplanen för del av Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet ska säkerställa markanvändningen och möjliggöra för ytterligare byggrätter för Smålandsstenars Tennisklubb (STK). Förslaget innebär en möjlighet att utveckla idrottsanläggningen med bland annat en ny padelhall. Planområdet ligger i den nordöstra delen av Smålandsstenars tätort och omfattar en yta på cirka 2 hektar.

Har du synpunkter på förslaget?

Granskningstiden för detaljplanen är 7 september till 30 september. Under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Du kan se detaljplanen digitalt i receptionen på kommunhuset i Gislaved och i Torghuset i Smålandsstenar finns en fysisk utställning.

Du kan även ta del av förslaget här på vår webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

eller via e-post till kommunen.

Senast den 30 september ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Planprocessen

En detaljplan måste gå genom flera led före den kan antas. Läs om de olika stegen i processen på sidan om planprocessen.

Granskning

Granskningstiden är ca 3 veckor och under den tiden kan alla som har synpunkter framföra dessa skriftligen till kommunen. Synpunkterna redovisas i ett granskningsutlåtande som utgör ett underlag för bygg- och miljönämnden utskott Gislaved godkännande av detaljplanen.

Chansen till att lämna synpunkter på en detaljplan ges även tidigare i planprocessen under samrådstiden. De synpunkter som framförts under samrådstiden sammanställs i en samrådsredogörelse. Förslaget bearbetas därefter med utgångspunkt från inkomna synpunkter och godkänns sedan av bygg- och miljönämnden utskott Gislaved. Det är det bearbetade förslaget som du under granskningstiden har möjlighet att tycka till om.

Sidan uppdaterades senast: