Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Flygbild över Isabergsområdet.

Granskning av detaljplan för Isabergsområdet

En ny detaljplan för Isabergsområdet i Hestra ska möjliggöra utveckling av fritidsverksamheten. Tyck till om förslaget under granskningstiden fram till den 5 oktober.

Den nya detaljplanen för del av fastigheten Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 med flera, ska möjliggöra utveckling av fritidsverksamheten i Isabergsområdet. Planförslaget grundas på fastighetsägarens framtidsbild av utveckling inom området. Detaljplanen ska möjliggöra uppförande av nybyggnation i form av sportcenter, hotell, stugor, serveringslokal på bergens topp, samt utökning av befintliga friluftsanläggningar med nya ställplatser för husbilar, klättertorn och nya vandrings- och cykelleder. Lösningar som kommer förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten in- och utifrån området föreslås, samt nya parkeringar som kommer lösa framtida behovet.

Har du synpunkter på förslaget?

Granskningstiden för detaljplanen är 7 september till 5 oktober. Under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Du kan se detaljplanen digitalt i receptionen på kommunhuset i Gislaved. Detaljplanen finns även utställd på biblioteket i Hestra.

Du kan också ta del av förslaget här på vår webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

eller via e-post till kommunen.

Senast den 5 oktober ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Planprocessen

En detaljplan måste gå genom flera led före den kan antas. Läs om de olika stegen i processen på sidan om planprocessen.

Granskning

Granskningstiden är ca 3 veckor och under den tiden kan alla som har synpunkter framföra dessa skriftligen till kommunen. Synpunkterna redovisas i ett granskningsutlåtande som utgör ett underlag för bygg- och miljönämnden utskott Gislaved godkännande av detaljplanen.

Chansen till att lämna synpunkter på en detaljplan ges även tidigare i planprocessen under samrådstiden. De synpunkter som framförts under samrådstiden sammanställs i en samrådsredogörelse. Förslaget bearbetas därefter med utgångspunkt från inkomna synpunkter och godkänns sedan av bygg- och miljönämnden utskott Gislaved. Det är det bearbetade förslaget som du under granskningstiden har möjlighet att tycka till om.

Sidan uppdaterades senast: