Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kommunen minskar sin elanvändning

Det är ett ansträngt läge vad gäller energiförsörjningen med höjda priser och frågetecken kring kapacitet. För att spara resurser och minska våra elkostnader ser kommunen över elanvändningen.

Privatpersoner, företag och offentliga organisationer behöver se över sin energianvändning för att hitta sätt att spara energi. Kommunen vill vara en aktiv part och förebild samt medverka till att hushålla med våra gemensamma resurser.

Arbetsgrupp ska se över elanvändningen

Kommunstyrelsens allmänna utskott fattade vid sitt sammanträde den 7 september beslut om att ge kommundirektören ett nytt uppdrag – att med omedelbar verkan se över hur vi kan hushålla med vår elanvändning. Åtgärder ska genomföras löpande när de identifieras. Uppdraget gäller såväl förvaltningar som bolag inom kommunkoncernen. Kommundirektören har utsett en arbetsgrupp som startar arbetet direkt.

Åtgärder av större betydelse ska rapporteras till politiken för beslut innan de genomförs.

Sidan uppdaterades senast: