Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Lär dig mer om kolinlagring - välkommen på studiebesök på Stora Segerstad!

För att lösa klimatkrisen, och skapa en tryggare livsmedelsförsörjning, behöver vi minska utsläppen av växthusgaser och lagra in koldioxid i marken. Välkommen på studiebesök 18 oktober där du får lära dig mer om kolinlagring.

Kolinlagring handlar om att fånga in luftens koldioxid och lagra den i marken. Det här kan ske på många olika sätt, exempelvis att med hjälp av växter binda in koldioxid som kol i jorden. Med levande jordar får vi bättre skördar, minskad klimatpåverkan, bättre vattenhållandeförmåga, större biologisk mångfald och en tryggare livsmedelsförsörjning.

Studiebesök Tema Kolinlagring på Stora Segerstad

Välkommen på ett studiebesök om kolinlagring på Stora Segerstad naturbrukscentrum tisdagen 18 oktober mellan klockan 13 till 16. Under studiebesöket lyssnar du till en föreläsning av Jessica Johansson på Svensk kolinlagring Länk till annan webbplats., och tillsammans genomför vi ett fältbesök. Stora Segerstad är med i projektet för Svensk kolinlagring och under fältbesöket kommer vi att titta på hur de arbetar för att lagra mer kol i marken och på så sätt minska deras klimatpåverkan. 

Vi bjuder på fika under besöket, och du som vill kan äta lunch innan besöket till självkostnadspris. Besöket vänder sig främst till dig som är lantbrukare, odlare och/eller hållbarhetsintresserad.

Läs mer om studiebesöket och anmäl dig via vår webbsida Länk till annan webbplats..

Studiebesöket samarrangeras av Gislaveds kommun och Stora Segerstad naturbrukscentrum.

Studiebesöket sker i samband med länets klimatvecka där en rad olika aktiviteter anordnas - ta reda på mer genom att besöka Klimatveckan 2022. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: