Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Flygbild över Norra Hestra kyrkobol

Detaljplan för ny brandstation i Hestra

En ny detaljplan för Norra Hestra Kyrkobol 1:39 med flera ska möjliggöra nya lokaler för räddningstjänsten i Hestra. Läs mer och tyck till om förslaget under samrådstiden.

Syftet med den nya detaljplanen är att flytta räddningstjänstens lokaler inom fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:39 med flera, från den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden där de idag inryms. Planen ska också möjliggöra för bostads- och centrumändamål, samt säkerställa att strandskyddets syften uppfylls längs Agnsjön. Planområdet ligger centralt i Hestra, väster om Agnsjön i hörnet mellan Mogatan och Brogatan. Förslaget är att ersätta byggnaden bakom den befintliga brandstationen med en ny byggnad för räddningstjänsten.

Har du synpunkter på förslaget?

Samrådstiden för detaljplanen är 10 oktober till 21 november. Under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Du kan se detaljplanen digitalt i receptionen på kommunhuset i Gislaved, och på biblioteken i Hestra och Gislaved finns en fysisk utställning.

Du kan också ta del av förslaget här på vår webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

eller via e-post till kommunen.

Senast den 21 november ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Välkommen på samrådsmöte!

För utbyte av information och synpunkter på förslaget, bjuder vi in till ett samrådsmöte. Ingen anmälan krävs.

Datum: tisdagen den 25 oktober, 2022
Tid: 18.30
Plats: Hestra bibliotek, Mogatan 9A, Hestra

Sidan uppdaterades senast: