Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Länet letar narkotika i avloppsvattnet

Nu startar länsstyrelsen ett projekt tillsammans med länets kommuner för att mäta vilka narkotikapreparat som förekommer i avloppsvattnet.

Gislaved är med i det länsövergripande projektet att mäta halten av droger i avloppsvattnet. Mätningarna startade den 12 oktober och totalt kommer fyra mätningar genomföras under 2022 och 2023. Mätningar ska göras där det finns reningsverk med minst 1000 anslutna hushåll. De ger alltså inte en bild på individnivå utan har ett övergripande perspektiv. I vår kommun kommer prover tas på reningsverken i Smålandsstenar och Gislaved, vilket omfattar cirka 22 000 personer.

Provresultaten ska ge en bättre lägesbild

Mätningarna blir en del av den lägesbild som kommun och polis kontinuerligt gör tillsammans i det brottsförebyggande arbetet. Matilda Johansson, tillförordnad säkerhetschef i kommunen, tycker att det är ett bra initiativ från länsstyrelsen:

– Provresultaten kommer ge oss en bra komplettering till den lägesbild vi använder i vårt brottsförebyggande arbete. Nu får vi mer kunskap och förståelse för våra lokala utmaningar. Det är viktigt att vi är med i det länsövergripande projektet och tillsammans med andra aktörer jobbar mot narkotika.

Ämnen som provtas

Det kommer att undersökas hur mycket Cannabis, Amfetamin, Metamfetamin, Kokain, MDMA/ecstacy och Tramadol det finns i avloppsvattnet. Analyserna kommer att även kunna visa på om det finns Heroin, Ketamin och Cotinine i det. Ketamin är ett läkemedel som används för att lindra smärta. Cotinine finns bland annat i tobak. Det är ett ämne som ingår i nikotin.

Mätningarna är ett nytt verktyg i verktygslådan i arbetet mot narkotika. Länsstyrelsen kommer tillsammans med kommunerna i länet arbeta vidare med kartläggning och lägesbildsarbete av den kunskap som redan finns lokalt och regionalt. Detta för att skapa bättre förutsättningar att tillsammans lyckas i arbetet mot narkotika.

Sidan uppdaterades senast: