Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Planområdet taget uppifrån luften med utmärkta platser så som Smålandsstenars station, skatepark, och företag.

Bilden visar det aktuella planområdet i Smålandsstenar

Granskning av detaljplan för mer industrimark i Smålandsstenar

Kommunen vill skapa nya fastigheter för industriändamål inom Östra industriområdet i Smålandsstenar.

Industriföretagen Smålandsstenars Åkeri Aktiebolag samt Stolab Möbel AB planerar att expandera i framtiden, och är intresserade av mer mark i anslutning till deras fastigheter för att möjliggöra expansion. För att företagen ska kunna bedriva industriverksamhet på de här fastigheterna krävs ny detaljplan.

Den nya detaljplanen gäller för Åtterås 2:20 med flera inom Östra industriområdet i Smålandsstenar.

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för industrilokaler med tillhörande ytor. Välkommen att tycka till om förslaget!

Har du synpunkter på förslaget?

Granskningstiden för detaljplanen är 4 november till 27 november. Under den här tiden kan du lämna synpunkter på förslaget. Planförslaget finns utställd för granskning på Torghuset i Smålandsstenar, biblioteket i Gislaved och i kommunhuset i Gislaved.

Du kan också ta del av förslaget på vår webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun

Bygg- och miljöförvaltningen

332 80 Gislaved

eller via e-post till kommunen.

Senast den 27 november ska synpunkterna vara inskickade till kommunen.

Granskning av förslaget under tre veckor

Granskningstiden är cirka tre veckor och under den tiden kan alla som har synpunkter framföra dessa skriftligen till kommunen. Synpunkterna redovisas i ett granskningsutlåtande som utgör ett underlag för bygg- och miljönämndens utskott.

Förslaget har bearbetats med utgångspunkt från inkomna synpunkter

Möjligheten att lämna synpunkter på detaljplan gavs även tidigare i planprocessen, under samrådstiden. De synpunkter som framfördes under samrådstiden sammanställdes i en samrådsredogörelse. Förslaget har därefter bearbetas med utgångspunkt från inkomna synpunkter och godkänts av bygg- och miljönämndens utskott. Det är det bearbetade förslaget som du nu under granskningstiden kan tycka till om.

Vill du veta mer om planprocessen

En detaljplan måste gå genom flera led före den kan antas.

Läs om de olika stegen i processen på sidan om planprocessen. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: