Gislaved 50 år
6 personer som hoppar med ballonger i händerna.

Fredrik Sveningsson (L), Johnny Petersson (MiG), Charlotte Ström (WeP), Glenn Hummel (SD), Ann-Charlotte Clausen, kommunikationschef och projektledare samt Niclas Palmgren (M).

Var med och fira din kommun!

Senast uppdaterad 17 november 2023

Kommunens 50-årsjubileum vill vi fira tillsammans med våra invånare, föreningar och näringslivet. På vår jubileumswebb finns all information samlad om hur du kan delta.

Kommunens 50-årsjubileum nästa år kommer att präglas av inkludering och syftar till att skapa gemenskap över åldersgränser, orter och nationaliteter. Målet är att föra invånarna närmare varandra. Vi breddar bilden av Gislaveds kommun ur ett historiskt, nutida och framåtblickande perspektiv. Kommunens uppgift är att se till att saker händer, stödja och samordna. Allt görs tillsammans med målet att inkludera så många som möjligt i de planerade aktiviteterna för jubileumsåret 2024.

– Vi kommer att fira över hela kommunen under hela året för att alla ska känna sig delaktiga. Det händer så många roliga, bra och värdefulla saker i kommunen, det vill vi visa upp extra mycket under 2024. Alla ska känna sig stolta över att vara en del av Gislaveds kommun, säger Stefan Eglinger, kommundirektör.

Ett delat kalas är dubbelt så kul

Vi tror på att gemenskap byggs genom att dela minnen och upplevelser tillsammans. Är det något du brinner för att arrangera eller vill uppleva? Som förening eller organisation kan ni bidra till firandet genom att arrangera ett evenemang, en aktivitet eller ett annat initiativ som en del av jubiléet.

– Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och fylla vår kalender med aktiviteter under 2024. Ett delat kalas är dubbelt så kul! säger Niclas Palmgren, som är kommunfullmäktiges ordförande och ordförande i 50-årsfirandets politiska styrgrupp.

500 000 kronor i stöd till medarrangörer

Du som är skriven eller verksam i Gislaveds kommun har möjlighet att söka pengar för det du vill göra som en del av jubiléet. Det gör du genom att skicka in en digital ansökan till kommunens jubileumspott.

Du kan ansöka som förening eller organisation. Alla ansökningar bedöms individuellt utifrån ett antal bedömningskriterier.

Jubileumswebb med all information samlad

Idag den 16 november lanseras en egen webbplats för firandet nästa år. 50-årswebben innehåller en gemensam kalender för jubileumsåret. Den innehåller också information om hur man som förening, företag eller verksamhet kan delta och söka bidrag för att genomföra projekt eller aktiviteter kopplade till firandet.

Besök gislaved.se/50 för mer information om firandet, hur du kan delta samt söka bidrag.

Bild på en webbplats där bakgrundsbilden består av en tårta, vimplar och partyhattar.

Pressträff för att starta firandet

Under torsdagen bjöds media in till tårtkalas för att starta förberedelserna av jubileumsåret. Den politiska styrgruppen för firandet var på plats tillsammans med Ann-Charlotte Clausen, kommunikationschef och projektledare för firandet. Även representanter från arbetsgrupperna bestående av tjänstepersoner från kommunen, näringsliv och handel deltog.

Under mötet presenterades syftet och planerna för firandet, jubileumswebben samt jubileumspotten innan det bjöds på jubileumstårta.

Bilder från pressträffen

Gislaveds kommun fyller 50 år och det vill vi fira. 2024 bjuder vi in invånare, besökare, föreningar och företag att fira tillsammans.

 

Gislaveds kommun
Stortorget 1, Gislaved
Telefon: 0371-810 00