Medverkan - familjefrid i GGVV

Medverkan är en familjefridsverksamhet som genom ett samverkansavtal arbetar kommunöverskridande i de fyra kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo

Definition av våld enligt psykologen Per Isdal (Meningen med våld, 2001):

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”.

Vilka vi vänder oss till

Vi på Medverkan vänder oss till personer som är över 18 år och som:

  • varit utsatt för våld i nära relation (våldsutsatt) eller är på väg att lämna en våldsam relation.
  • befinner sig i Hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) och behöver hjälp att ta sig ur det.
  • utövat/utsatt någon i nära relation för våld (våldsutövare).
  • vi arbetar inte med våld som upplevts under barndomen.

Vad kan vi erbjuda?

Medverkan har sakkunnig personal som erbjuder exempelvis:

  • Fördjupad kunskap om vad våld är, olika processer och hur det påverkar tankar, känslor och beteenden.
  • Hjälp att hitta strategier för att kunna skapa både yttre och inre balans i livet. Skapa vardagsstruktur.
  • Rådgivning.
  • Kontaktstöd med exempelvis Socialtjänst, Kvinnojour/Tjejjour, brottsofferjour, sjukvård, rättsväsende (samarbete sker inte utan ditt medgivande).
  • Samtalsstöd för dig som har svårt att kontrollera dina känslor och ditt beteende.
  • Rådgivning kan ske vid ett möte eller på telefon. Vi på Medverkan har tystnadsplikt. Vid behov kan tolk bokas.

Vi på Medverkan arbetar även förebyggande, genom föreläsningar/föredrag och i viss mån även med utbildningsinsatser. Alla Medverkans tjänster är kostnadsfria.

Kontaktinformation Medverkan

Sidan uppdaterades senast: