Medverkan - familjefrid i GGVV

Medverkan är en familjefridsverksamhet som arbetar över fyra kommuner: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Verksamheten vänder sig till dig som har blivit eller riskerar att bli utsatt för hot/våld av någon anhörig eller tidigare närstående person. Medverkan kan också hjälpa dig som på något sätt gjort din partner illa. Vissheten om detta är tung att bära. När man har skadat någon man älskar eller tidigare levt tillsammans med kan man behöva prata med någon.

Våld är mycket mer än slag och sparkar. Det kan röra sig om hot, kränkningar, svartsjuka och ständiga utfrågningar om vad man gjort och vem man träffat. Våld kan vara sexuella handlingar som man känner sig tvingad att ställa upp på. Det kan vara att partnern förstör ens ägodelar, att man inte själv får vara delaktig i ekonomiska frågor eller att man inte tillåts arbeta. En relation som skapar rädsla och begränsar livsutrymmet är skadlig. Du som lever i ett sådant förhållande behöver stöd.

Hos Medverkan finns sakkunniga att prata med. Rådgivning kan ske genom telefon eller vid ett möte där tolk kan bokas vid behov. Verksamheten är ett komplement till socialtjänstens arbete med familjefridsfrågor samt till de ideella organisationer i GGVV-regionen som arbetar med våldsutsatta personer.

Medverkan erbjuder:

  • Tystnadsplikt.
  • Anonymitet efter önskemål.
  • Rådgivning och stöd för utsatta personer.
  • Hjälp för barn som lever i våldsmiljö.
  • En roll som länk mellan olika parter vid behov. Vi samarbetar med bl.a. socialtjänst, kvinnojour, brottsofferjour, sjukvård samt rättsväsende. Samarbete sker inte utan den utsattes medgivande.
  • Hjälp för personer med hedersrelaterade problem.
  • Hjälp och stöd för HBTQ-personer som lever i en osund relation.
  • Samtal för personer som har svårt att kontrollera sitt beteende.
  • Information för personer som kommer i kontakt med personer utsatta för våld i nära relationer.
  • Förebyggande insatser genom information (t.ex. föreläsningar, mässor och andra utbildningsinsatser).

Alla Medverkans tjänster är kostnadsfria

Medverkan erbjuder hjälp till utsatta såväl som utövare samt de som bevittnar våld i nära relationer oavsett kön eller ålder.

Sidan uppdaterades senast: